Information til sagsbehandlere om henvisning til Socialmedicinsk Klinik

​Som sagsbehandler i jobcenteret kan du henvise borgere til en udredende undersøgelse i Socialmedicinsk Klinik, når der er behov for en socialmedicinsk speciallægeerklæring (LÆ275).​

LÆ275

En henvisning til Socialmedicinsk Klinik kan være relevant i flere tilfælde: For eksempel når de foreliggende lægelige oplysninger ikke forklarer borgerens problemstilling eller funktionsniveau i tilstrækkelig grad. Der kan også henvises i tilfælde af komplekse sager med flere helbredsmæssige problemer, hvor der er tvivl om hvorfor og hvordan borgerens funktionsniveau er påvirket. Andre henvisningsgrunde kan være symptomer, der ikke har en bio-medicinsk forklaring, eller at der er behov for yderligere vurdering af borgerens helbred i relation til funktionsniveau og skånebehov. 

Sådan henviser du som sagsbehandler

Vi har udarbejdet en vejledning til jobcentrene​​​, der beskriver, hvordan sagsbehandlere kan henvise borgere til Socialmedicinsk Klinik, når der er behov for en socialmedicinsk speciallægeerklæring (LÆ275). 

I vejledningen kan du bl.a. læse om følgende: 

  • ​LÆ275 - Hvad er en socialmedicinsk speciallægeerklæring? 
  • Hvornår er der behov?
  • Om undersøgelserne
  • Henvisningen - Hvilke oplysninger skal med?
  • Trin for trin guide til Mediconnect

Vejledningen k​an hen​tes her

Forbered borgeren

Når en borger henvises til Socialmedicinsk Klinik, bør denne informeres om dels formålet med undersøgelsen og dels om hvad undersøgelsen går ud på. Vi har derfor lavet en beskrivelse til borgeren om dette.

Beskrivelsen kan hentes her


Redaktør