​​Vores viden om ADHD i forhold til uddannelse og beskæftigelse er mangelfuld, konkluderer et systematisk review foretaget af reservelæge Marie Sturesson Christiansen fra Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital​.

Manglende viden om ADHD

​Vi ved for lidt om ADHD og arbejdsmarkedstilknytning, konkluderer et systematisk review fra Socialmedicinsk Center.

Antallet af personer med ​ADHD eksploderer 

Antallet af personer som bliver diagnosticeret med ADHD/ADD, eksploderer disse år. Men ved vi egentlig nok om ADHD/ADD i ungdommen i forhold til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet? Har vi evidens for faktorer og indsatser, der kan påvirke udviklingen positivt for denne gruppe borgere? Svaret er nej, konkluderer et systematisk review foretaget af reservelæge Marie Sturesson Christiansen fra Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital.

Manglende viden er et samfundsmæssigt problem

"Det ser ud til, at ADHD påvirker arbejdslivet negativt. Der findes dog kun få studier af god kvalitet, så evidensen er meget lav. Derudover er det ikke påvist hvilke faktorer, der kan modvirke den negative påvirkning i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. 

Den væsentligste konklusion er derfor, at den eksisterende viden på området er så mangelfuld, og af så ringe kvalitet, at vi på nuværende tidspunkt ikke har evidens for hvilke indsatser, der gør en reel forskel senere i livet”, siger Marie Sturesson Christiansen og fortsætter: ”Da ADHD rammer en relativt stor del af befolkningen i barndommen, er den manglende viden om indsatser med effekt for voksenlivet et samfundsmæssigt problem, som alt andet lige vil øge den sociale ulighed”.

Behov for ordenlig forskning

Forsker Thomas Lund fra Socialmedicinsk Center er medforfatter på artiklen. Han er mere kontant i sin konklusion: ”Dette review viser, at forskningen på området er noget skrammel. Derfor er der al mulig god grund til at få lavet noget ordentlig forskning, og meget gerne i en dansk sammenhæng”, siger han.

Det systematiske review kan læses her​


 Andre nyheder

Redaktør