Høj patienttilfredshed i Socialmedicinsk Center

​​Samlet set er 89% af vores patienter i meget høj grad eller høj grad tilfredse med deres besøg, viser spørgeskemaundersøgelse.​

Tilfredshedsmåling

​​​I efteråret 2021 blev der udført en spørgeskemaundersøgelse af patienttilfredsheden i Socialmedicinsk Center, da vi manglede viden om patienttilfredsheden i vores afdeling og vores forskellige afsnit. Der blev målt på mange forskellige parametre; lige fra kommunikationen i forbindelse med indkaldelsen til oplevelsen af det samlede forløb efter afslutningen.

Resultatet var positivt: 89% af vores patienter var i meget høj grad eller høj grad tilfredse med deres besøg hos os samlet set. Det er vi naturligvis stolte over.

​Den overordnede konklusion: 89% af vores patienter var i meget høj eller høj grad tilfredse med deres besøg hos os samlet set.​

​Et af spørgsmålene fra undersøgelsen: "Hvor tilfreds var du med dagens besøg i Socialmedicinsk Center?". Samlet set var 89% af de adspurgte i meget høj grad eller høj grad tilfredse med deres besøg.​


​Undersøgelsen pegede dog også på, at mulighederne for at styrke patientinddragelsen bør undersøges nærmere. I den kommende tid vil vi derfor sætte gang i initiativer, der kan støtte inddragelsen og bidrage til at den høje tilfredshed fastholdes. 

Hvis du vil læse mere om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os for en mere detaljeret rapport med gennemgang af de forskellige parametre, data om antal deltagere, svarprocenter, resultater fordelt på afdelinger og afsnit mm. 


 Andre nyheder

1-10 | 11-13 | >
1-10 | 11-13 | >
Redaktør