Læge Frederik Martiny fra Socialmedicinsk Center​​ på Frederiksberg Hospital
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læge og ph.d.-studerende Frederik Martiny fra Socialmedicinsk Center​​ på Frederiksberg Hospital​.​

Socialmedicinsk rådgivning i jobcenteret

​Kan socialmedicinske lægekonsulenter i Jobcentret øge værdien af beskæftigelsesrettede rehabiliteringstilbud til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom?

Udvikling af socialmedicinsk ​​indsats 

I Frederiksberg Kommune kan sagsbehandlerne i jobcentrets sygedagpengeafdeling benytte sig af lægekonsulenter fra Socialmedicinsk Center. Disse læger arbejder fysisk ude i jobcentret, hvor de bistår med faglig rådgivning på det socialmedicinske område, deltager i de tværfaglige konferencer og underviser med udgangspunkt i de problemstillinger, som sagsbehandlerne møder i deres arbejde med borgernes sager. ​

Dette samarbejde mellem Socialmedicinsk Center og Frederiksberg Kommune har fungeret med succes gennem flere år. Erfaringerne er så gode, at det nu skal undersøges, hvordan samarbejdet kan optimeres, og hvordan konceptet kan udvikles videre.

Det er den overordnede ramme for et ph.d.-projekt, som læge Frederik Martiny står bag. Helt konkret vil han undersøge, hvordan de socialmedicinske lægekonsulenter kan bidrage til at øge værdien af de beskæftigelsesrettede rehabiliteringstilbud, når det gælder særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom.

En negativ spiral

"Disse mennesker har typisk flere forskelligartede udfordringer af både social og helbredsmæssig karakter, hvilket gør dem særligt sårbare. Det gælder også i forhold til arbejdsmarkedet, hvor det kan være ekstra vanskeligt for personer i denne gruppe at vende tilbage efter en sygemelding. Det øger risikoen for langtidsledighed, og dermed også risikoen for yderligere forringelse af både helbred og sociale levevilkår" fortæller Frederik.

"For at bryde den negative spiral er det vigtigt, at vi rettidigt finder særligt sårbare personer og visiterer dem til de rette beskæftigelsesrettede rehabiliteringstiltag. Det er vigtigt, at de tilbydes et integreret, personcentreret og kontinuerligt forløb på tværs af faggrupper og sektorer".

I sit projekt vil han engagere de personer, som til hverdag er involveret i den beskæftigelsesrettede rehabilitering til sårbare sygedagpengemodtagere med psykisk sygdom. Han vil observere den nuværende praksis i jobcentrene, lave interviews og afholde fokusgrupper med sygemeldte borgere fra målgruppen, deres pårørende, samt social-, beskæftigelses- og sundhedsfaglige. Resultatet skal blive en ny indsats, der kan øge værdien af de beskæftigelsesrettede rehabiliteringstilbud til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom.

"Det er meget meningsfuldt for mig, at projektet potentielt kan bidrage til at mindske den ulighed, som vi ser i både beskæftigelsesmønster, sociale levevilkår og sundhedstilstand blandt personer med psykisk sygdom​. Det er et stort privilegium at få lov til at arbejde med at skabe løsninger på tværs af sektorer, institutioner og fagligheder. Beskæftigelsesrettet rehabilitering er et meget komplekst felt med mange andre aktører. Jeg hører derfor gerne fra andre, som har en interesse i feltet", siger Frederik, der kan kontaktes på mailadressen socialmedicin@regionh.dk

Projektet er en del af et samarbejde mellem Center for Almen Medicin i København, særligt ved SOFIA forskergruppen, samt VIVE, Frederiksberg og Gladsaxe kommunes jobcenter, og Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital.​


 Andre nyheder

1-10 | 11-13 | >
1-10 | 11-13 | >
Redaktør