​​Læge Frederik Martiny er taknemmelig: Næsten 2,7 millioner kroner i fondsmidler er bevilget til hans Ph.d.-projekt.

Ph.d.-studerende får rekordhøjt beløb til socialmedicinsk forskningsprojekt

​Næsten 2,7 millioner kroner i fondsmidler er bevilget til udvikling af indsats, som skal styrke beskæftigelsesrettet rehabilitering til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom.    

​Fra samarbejde til indsats

”Jeg er først og fremmest meget taknemmelig”, fortæller læge Frederik Martiny, hvis ph.d.-projekt tager udgangspunkt i et allerede eksisterende samarbejde mellem Afdeling for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital og 3 kommuner i Region Hovedstaden. Samarbejdet går ud på, at læger fra hospitalsafdelingen arbejder fysisk ude i jobcentrenes sygedagpengeafdelinger, hvor de bistår sagsbehandlerne med bred, faglig rådgivning og sparring på det socialmedicinske område i forhold til borgernes sager. 

Erfaringerne er så gode, at samarbejdet nu skal videreudvikles til en decideret indsats, som kan udbredes til flere kommuner. Det er baggrunden for Frederiks projekt, hvor han vil fokusere specifikt på den beskæftigelsesrettede rehabilitering til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom. 

Godt samarbejde er essentielt for at lykkes

​”Sygemeldte borgere med almene psykiske sygdomme, såsom stress, angst og depression, er i øget risiko for at blive langtidsledige. Det gælder især de mest sårbare i gruppen, som ofte har mere komplekse bio-psyko-sociale problemer. F.eks. gældsproblemer, udfordringer omkring bolig, sygdom eller konflikter i de nære relationer, ringe uddannelse eller sparsom tilknytning til arbejdsmarkedet og lignende”. 

”Vi ved, at langvarig sygemelding forværrer chancerne for at komme tilbage i arbejde, og at det forringer både levevilkår og helbred over tid. Hvad der starter som en sygemelding, kan dermed udvikle sig til en negativ spiral, som kan have store konsekvenser for det enkelte menneske og de nære pårørende”.

”På samfundsplan er det samtidig forbundet med store offentlige udgifter til social understøttelse, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til de beskæftigelsesrettede rehabiliteringsindsatser. Omvendt ved vi, at et godt samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer er essentielt for at lykkes med at bringe sårbare borgere tilbage i arbejde, og at det betaler sig. Dog mangler vi viden om, hvordan et sådant samarbejde bør foregå”, forklarer Frederik Martiny.

​Bevillingerne får stor betydning

Pengene kommer dels fra Novo Nordisk Fonden, som har bevilget 2.137.280 kroner til projektet, og dels fra Sektion for Tværsektoriel Forskning på Frederiksberg Hospital, som har bevilget 554.000 kroner gennem Tværspuljen.

”Midlerne betyder, at vi nu kan lave det fornødne antal interviews, fokusgrupper og workshops med de mennesker, som til hverdag er i berøring med området. Bl.a. sagsbehandlere i jobcentrenes sygedagpengeafdelinger, borgere i målgruppen, praktiserende læger, samt læger og socialfaglige på Afdelingen for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital”, fortæller Frederik.

Samtidig bliver der mulighed for at involvere eksperter på området gennem paneldebatter og møder med deltagelse af forskere, ledere af kommunale jobcentre samt repræsentanter fra frivillige foreninger, stat og region. Pengene vil desuden blive brugt til udgivelse af videnskabelige artikler, samt et udvekslingsophold, hvor Frederik som projektleder skal samarbejde med eksperter inden for udvikling og evaluering af indsatser på tværs af faggrupper og sektorer på Cardiff Universitet i Wales, Storbritannien. På længere sigt kan bevillingerne også betyde, at den indsats, som Frederik er i færd med at udvikle, kan pilotafprøves ude i flere kommuner. 

Glæde i Afdeling for Socialmedicin

​I Afdeling for Socialmedicin, hvor det igangværende samarbejde er forankret, vækker fondsbevillingerne glæde hos Cheflæge Jan Renneberg: ”Det er et virkelig flot beløb, men også berettiget. Vi står jo i en spændende tid netop nu, hvor de medicinske specialer er under revidering, og hvor store ændringer er på vej i forhold til de kommunale jobcentre. Socialmedicinsk forskning vil imidlertid også fremover være en vigtig forudsætning for den fortsatte udvikling af bedre rehabiliteringsindsatser til borgere, som enten har mistet, eller er i risiko for at miste, tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og det er disse bevillinger med til at understrege”. 
       ​​

​OM PROJEKTET

​Rammen for ph.d.-projektet er et allerede eksisterende samarbejde mellem Afdeling for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital og 3 kommuner i Region Hovedstaden, kaldet SLR-SYG initiativet. SLR-SYG står for Socialmedicinsk Lægefaglig Rådgivning i SYGedagpengeafdelingen i jobcentret.   

​Formål:

Projektets formål er først at undersøge oplevelsen af sygedagpengesystemet blandt borgere i målgruppen, sagsbehandlere i jobcentrene og de praktiserende læger. Og dernæst at undersøge om, og i så fald hvordan, socialmedicinske lægefaglige rådgivere i jobcentres sygedagpengeafdelinger kan bidrage til at øge værdien af den samlede beskæftigelsesrettede rehabilitering til særligt sårbare sygemeldte borgere med psykisk sygdom.

​Samarbejdspartnere:

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Afdeling for Socialmedicin på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center For Almen Medicin ved Københavns Universitet, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, samt sygedagpengeafdelingerne i Frederiksberg, Albertslund, Rødovre og Gladsaxe kommune.

​Fin​ansiering:

Projektet er finansieret af Afdeling for Socialmedicin på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Center For Almen Medicin ved Københavns Universitet. I projektets indledende fase er der tidligere modtaget midler fra Tværspuljen samt fra Yngre Lægers Studiefond på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Aktuelt har Novo Nordisk Fonden netop bevilget 2.137.280 kroner til projektet, mens 554.000 kroner er bevilget fra Tværspuljen ved Sektion for Tværsektoriel Forskning på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital. Andre nyheder

Redaktør