​​

Nye navne til Socialmedicinsk Center og Center for Komplekse symptomer

Den 1. marts får ​Socialmedicinsk Center nyt navn, og bliver til Afdeling for Socialmedicin. Center for Komplekse Symptomer skifter også navn, og bliver til Klinik for Funktionelle Lidelser.

Hvorfor nye navne?​

Begge de ​nye navne ligger i tråd med regionens principper og retningslinjer for navngivning, som gradvist vil blive implementeret de kommende år. Samtidig bliver det mere tydeligt, at vi er en integreret del af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dels som en hospitalsafdeling, der kan indgå i samarbejder med andre afdelinger på tværs, og bidrage med vores kompetencer p​​å det socialmedicinske felt. Og dels i forhold til det øvrige behandlende sundhedsvæsen.

​​Også Center for Komplekse Symptomer​ skifter navn og bliver til Klinik for Funktionelle Lidelser. Det nye navn er mere retvisende i forhold til vores behandlingstilbud, og vil derfor bedre kunne forstås af både patienter og samarbejdspartnere. Samtidig ligger navnet på linje med behandlingstilbuddene i de øvrige regioner. 

Nye web- og emailadresser 

Navneskiftet medfører, at vores website- og email-adresser vil blive ændret: 

Afdeling for Socialmedicin 

Web: www.frederiksberghospital.dk/socialmedicin
E-mail: bfh-fp-socialmedicin@regionh.dk

Klinik for Funktionelle Lidelser​

Web: www.frederiksberghospital.dk/socialmedicin/funktionelle-lidelser​
E-mail: bfh-fp-flk@regionh.dk

I en periode vil du kunne møde både de nye og de gamle navne ​​på vores website, samt i indkaldelser og breve. 

Vores fysiske adresse, telefonnumre og åbningstider ændres ikke.​​​


 Andre nyheder

Redaktør