Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs forskningsdag 2023

For nylig lagde Afdeling for Socialmedicin lokaler til Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs årlige forskningsdag med temaet "ulighed i sundhed".

​En dag i fors​kningens tegn

​Tirsdag d. 25. april dannede Afdeling for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital ramme om den årlige forskningsdag arrangeret af DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Her fik deltagerne via workshops og præsentationer mulighed for at suge til sig, og lade sig inspirere af den aktuelle forskning på det samfundsmedicinske felt.​​

Arrangementet tiltrak en bred skare af besøgende fra især de socialmedicinske afdelinger rundt omkring i landet, men der var også besøg af repræsentanter fra blandet andet Sundhedsstyrelsen, Afdeling for Folkeundersøgelser i region Midt, samt psykiatrien i region Nordjylland. De nysgerrige besøgende kunne se frem til et program der både bød på en række spændende oplæg om igangværende forskning, samt et par relevante og dialogskabende workshops. ​

Velkomst ved for​​skningsansv​arlig overlæge i Afdeling for Socialmedicin Poul Frost, suppleret af bl.a. Frederik Martiny, Mia Button og Christian Patrick Jauernik, som alle 3 er ​​læger og ph.d.-studerende i afdelingen

​En af værterne på dagen, læge og ph.d.-studerende Frederik Martiny, fra Afdeling for Socialmedicin på Frederiksberg Hospital, kunne på vegne af sig selv og resten af arrangørgruppen fortælle, at de havde set meget frem til en dag i forskningens tegn. I dagens anledning svarede han på, hvad formålet egentlig er med sådan en forskningsdag:

"Forskningsdagen er vigtig i forhold til at styrke vores faglige fællesskab. Derudover ser jeg den som en rigtig god mulighed for at danne netværk og forbindelser på tværs af både arbejdspladser og landsdele, og ikke mindst som en platform for at dele den forskning der bliver lavet".

Hermed var årets forskningsdag i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab skudt i gang.

Dagens første aktivitet var samtaler mellem deltagerne med udgangspunkt i en række vilkårlige spørgsmål, som på forhånd var genereret af kunstig intelligens.

Ulighed i sundhed i et samfundsmedicinsk perspektiv

Dagens tema omhandlede social ulighed i det danske sundhedsvæsen, og dagen bød på flere interessante indspark. H-læge og postdoc, Lise Nottelman fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Universitet, var s​om den første på banen med et oplæg om den sociale ulighed der ofte opstår indenfor forskningen, hvor socialt sårbare mennesker typisk er underrepræsenterede.

Dette har man forsøgt at imødegå i forskningsprojektet INSPIRE: Integrated Short-Term Palliative Rahabilitation in Incurable Cancer, ved at bede hvert inklusionssted udforme en aktiv strategi til at øge inklusionen af denne patientgruppe, samt ved at indlemme spørgsmål, der søger at opsnappe andre og mere varierede markører for udsathed, end de traditionelle socioøkonomiske mål. 

Herefter fortalte Frederik Martiny om sit eget forskningsprojekt omhandlende socialmedicinsk lægefaglig rådgivning i sygedagpengeafdelingen i jobcentrene, efterfulgt af Signe Heuckendorff, H-læge og ph.d. fra psykiatrien i Region Nordjylland, som gjorde tilhørerne klogere på forskningsprojektet Via Family 2.0; et forskningsprojekt, som sætter fokus på børn af forældre med psykisk sygdom. Disse børn har ifølge forskningen øget risiko for sociale, økonomiske og kognitive udfordringer som konsekvens af at vokse op med en forælder med psykisk sygdom, foruden den øgede risiko for at de selv udvikler psykisk sygdom. 

Anne Mette Hvass fra Afdeling for Folkeundersøgelser i Region Midtjylland​ gav en enderledes, kreativ præsentation.

​Formiddagens fire oplæg blev fint afrundet af Anne Mette Hvass fra Afdeling for Folkeundersøgelser i Region Midtjylland, som gav sin præsentation et anderledes og kreativt twist, idet den foregik ganske analogt på en flipover-tavle. Her blev vi klogere på hvordan man kan øge viden om og graden af deltagelse i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft blandt etniske minoriteter, som ofte ikke deltager i disse i samme grad som deres danske medborgere, da de ikke har samme forudsætninger for at træffe et informeret valg om deltagelse. Dette er problematisk, og kan medføre dårligere prognose og øget dødelighed.

Lidt afveksling i programmet fulgte herefter, i form af en workshop faciliteret af dagens arrangører, som lagde op til en diskussion om de barrierer der kan være for den samfundsmedicinske forskning. Diskussionerne gik b​landt andet på udfordringer med at balancere tiden mellem forskningen og klinikken - medmindre man er ansat i en ren forskerstilling - til traditioner på de enkelte arbejdspladser, og hvordan disse indretter sig praktisk og økonomisk, når det kommer til muligheden for at forske. Flere yngre læger gav ligeledes udtryk for usikkerhed i forhold til den store opgave et forskningsprojekt kan være når man er uerfaren, og måske mest har behov for at starte skånsomt ud ved eksempelvis at koble sig på igangværende forskningsprojekter.

Dagens keynote speakers: Julie Mackenhauser, læge og ph.d. fra Socialmedicinsk Enhed i Aalborg, og Søren Valgreen Knudsen, sociolog, læge og ph.d. fra psykiatrien i Region Nordjylland​.  

Ul​ighed i forhold til psykisk sygdom

Efter frokost blev formiddagens gode oplæg fulgt op af yderligere to præsentationer, denne gang fra psykiatriens verden. Her oplyste Søren Valgreen Knudsen, sociolog, læge og ph.d. fra psykiatrien i Region Nordjylland tilhørerne om sin forskning i "ulighed i psykiatrien afhængig af social status", yderligere perspektiveret af Julie Mackenhauser, læge og ph.d. fra Socialmedicinsk Enhed i Aalborg, som med sit oplæg diskuterede "ulighed i det akutte sundhedsvæsen for mennesker med psykisk sygdom".

Socialmedicinsk formidling

Eftermiddagens afsluttende oplæg og workshop, blev præsenteret af læge og ph.d. Camilla Holten Møller fra Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Hun satte med sit bidrag fokus på formidlingen af den samfundsmedicinske forskning i de danske medier, heriblandt hvordan man vinkler og målretter sit materiale, og mulighederne for at styre den efterfølgende debat. 

Dette virkede som en vigtig og relevant krølle på dagens program, når snakken falder på mulighederne for at få publiceret sine forskningsprojekter; her er kunsten både at gøre sig mere synlig og tilgængelig for forskningsfællesskabet, og i det større perspektiv, at udnytte sine resultater gunstigt, til at påvirke den politiske dagsorden på samfundsplan. ​

​En helt igennem inspirerende dag​

Efter fremlæggelserne og kåringen af eftermiddagens bedste mediestrategi, gik årets forskningsdag i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab på hæld. Arrangørgruppen med Frederik Martiny i spidsen kunne med tilfredshed meddele, at dagens line-up havde opfyldt forventningerne til fulde:

"Det har været en helt igennem inspirerende dag, som har budt på en masse spændende diskussioner om udfordringerne og mulighederne for den samfundsmedicinske forskning, og om hvordan vi kan blive bedre til at tage del i samfundsdebatten, så vores forskning kommer borgere og samfund til gavn".


 Andre nyheder

Redaktør