​​

Status på året i Center for Komplekse Symptomer

2021 har været et godt og produktivt år for afsnittet. Trods tilbagevendende Corona-udfordringer og flere udskiftninger i lægegruppen har vi opretholdt en stabil klinisk drift med gode arbejdsgange, og har fået igangsat flere udviklingsprojekter.​

Året kort

​Center for Komplekse Symptomer (CKS) er Region Hovedstadens specialiserede behandlingstilbud til patienter med funktionelle lidelser og helbredsangst. Vi tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb med integreret fysio- og psykoterapeutisk indsats og socialfaglige forløbskoordinatorer.

I 2021 så vi samlet set ca. 300 patienter trods en normering på 350. Differencen kan dog i høj grad forklares med pandemien, hvor vi har oplevet mange afbud fra patienter samt et øget sygefravær blandt medarbejderne. Vores patienter har dog følt sig mødt, anerkendt og godt hjulpet videre, viser tilbagemeldinger.

CKS er kommet mere på landkortet i 2021. Både poli​​tisk og i forhold til det øvrige sundhedsvæsen og vores samarbejdspartnere. Det har vist sig udbytterigt at investere i formidling, så vi nu er blevet mere synlige som center, og samtidig har fået bredt viden ud til det øvrige sundhedsvæsen og samfund. Vi har i stigende grad oplevet forespørgsler om interviews, bidrag til artikler, radioprogrammer med mere.

Forskning og udvikling

Flere spændende og vigtige udviklings- og forskningsprojekter er blevet igangsat i løbet af året. Sammen med Afdelingen for Funktionelle Lidelser i Region Midtjylland har vi f.eks. opstartet et projekt med udvikling af nye efteruddannelser inden for området med funktionelle lidelser. Blandt andet en to-årig specialistuddannelse. Samtidig er vi også i gang med at udvikle et kommunalt forankret tværsektorielt, online mestringstilbud til mennesker med Funktionel Lidelse. Det sker i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning og Center for Funktionelle Lidelser i Region Sjælland. Tilbuddet hedder "Lær at tackle funktionelle lidelser", og skal tilbydes patienter, der står på venteliste til CKS, og til de lettere tilstande, der ellers skal håndteres i almen praksis. Disse projekter kan du læse mere om under "Forskning" i denne årsberetning.

Vi har desuden opstartet indsamling af patientdata via FunkData; den nye, nationale database for funktionelle lidelser, som CKS har etableret i samarbejde med landets øvrige centre. Det betyder at vi nu, både på landsplan og lokalt i CKS, får et betydeligt bedre datagrundlag for at kigge nærmere på patientgruppen og behandlingseffekten.

CKS som arbejdsplads

I 2021 kom regionens store, 3-årlige arbejdspladsvurdering. For CKS's vedkommende viste den samlet set høj trivsel hos medarbejderne. Der er selvfølgelig også områder, hvor vi kan udvikle os og gøre det bedre. Men det mærkes, at vi nu i CKS har fået etableret en rigtig god tværfaglig personalegruppe med godt fællesskab og højt fagligt engagement som et solidt fundament i det daglige kliniske arbejde med komplekse og svære patienter.

Perspektiver for 2022

Også i det nye år vil vores primære opgave være god, stabil klinisk drift. Et vigtigt fokus bliver vores lange ventetid med støtte til vores ventende patienter. I foråret vil vi f.eks. afprøve en tidlig indsats for de 18 til 30-årige, der i øjeblikket står på ventelisten.

Mestringstilbuddet "Lær at tackle funktionelle lidelser" vil blive skudt i gang med henblik på senere pilotafprøvning i 8 kommuner. Desuden arbejder vi på at få opstartet et projekt, der kan opkvalificere også sekundær sektor på vores område.

Et nyt, integreret behandlingstilbud og et pårørendetilbud ligger også i kalenderen for 2022, samt ikke mindst en økonomisk afklaring i forbindelse med etableringen af højt specialiseret funktion ved CKS for de sværeste funktionelle lidelser, der kræver indlæggelse.​​​​

 Andre nyheder

1-10 | 11-13 | >
1-10 | 11-13 | >
Redaktør