Funktionelle lidelser: Nye uddannelser på vej

Mere viden i sundhedsvæsenet om funktionelle lidelser kan fastholde flere patienter på arbejdsm​arkedet.

Nye uddannelser skal skabe mere viden

Der mangler viden om funktionelle lidelser i sundhedsvæsenet, hvor kun relativt få fagpersoner er uddannet til at varetage behandlingen af patienterne.

"I det kliniske arbejde møder vi stadig patienter med funktionel lidelse, som fortæller, de er blevet misforstået eller stigmatiseret i deres møde med sundhedsvæsenet", fortæller psykolog Paul de Visme fra Center for Komplekse Symptomer (CKS).

Det vil CKS æn​​​​dre på gennem et fælles uddannelsesprojekt i samarbejde med Afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. Formålet er at udvikle dels en række korte kurser for alle læger i sundhe​dsvæsenet og dels en toårig specialistuddannelse for de faggrupper, der har med den tværfaglige behandling af funktionel lidelse og andre længerevarende symptomer at gøre. Ønsket er at sikre et højt og ensartet kompetenceniveau hos alle medarbejdere på tværs af regionerne.

"Uanset hvem patienter med funktionel lidelse møder i sundhedsvæsenet, skal de møde nogen, der kan forklare dem, hvad de fejler, og hvad der videre skal ske. Kun på den måde kan vi hjælpe patienterne videre. Og hjælper vi patienterne, så hjælper vi også sundhedsvæsenet og samfundet, for vi ved, at alternativet er høj risiko for større sygelighed og tab af arbejdsevne", forklarer overlæge Marianne Rosendal fra Afdelingen for Funktionelle Lidelser, som er leder af projektet.

Status på 2021

Pro​jektet blev skudt i gang i efteråret 2021 med støtte fra TrygFonden på ca. tre millioner kr. Allerede nu har det resulteret i udviklingen af et 1-dagskursus i funktionel lidelse for alle læger. Desuden er den toårige specialistuddannelse blevet sat på tegnebrættet, og der er blevet afholdt en række workshops med fagpersoner, der i forvejen arbejder inden for området. Dette arbejde vil fortsætte i det nye år, hvor der også vil være fokus på at uddanne de undervisere, der senere skal bruges på de forskellige kurser.

Det er håbet, at der kan skaffes midler til udvikling af endnu flere efteruddannelser fremover. F.eks. kurser til fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgivere. Det er nemlig ambitionen, at alle medarbejdere i sundhedsvæsenet skal have adgang til efteruddannelsestilbud på sigt.
​​

​Om Funktionel Lidelse (FL)

10-15 procent af alle voksne danskere skønnes at have en funktionel lidelse. Ca. 2 procent har det i svær grad.

Funktionel Lidelse (FL) er en tilstand, hvor man er belastet og begrænset pga. et eller flere fysiske symptomer, som påvirker ens funktionsevne og livskvalitet. Det kan f.eks. være symptomer som træthed, smerter, svimmelhed, følelsesløshed samt lys- og lydfølsomhed.

Et fælles kendetegn for FL er, at man ikke kan finde nogen biomedicinsk forklaring på symptomerne ved f.eks. blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.

Fakta om projektet

Projektet er et samarbejde mellem dels Center for Komplekse Symptomer under Socialmedicinsk Center og dels Afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, hvor overlæge Marianne Rosendal er projektleder. Fra Center for Komplekse Symptomer deltager Psykolog Paul de Visme.

Projektet er støttet af TrygFonden med ca. tre millioner kr.
 Andre nyheder

Redaktør