​​

Henvisning

Klinik for Funktionelle Lidelser er et specialiseret, tværfagligt behandlingstilbud,
der modtager patienter med funktionelle lidelser og helbredsangst i Region Hovedstaden. Her finder du information om henvisning til klinikken. 


​Hvem kan henvise?

Patienter kan henvises til klinikken​ af:

 • egen læge
 • praktiserende speciallæger
 • læger på hospitalsafdelinger

I henvisningen er det vigtigt at medtage information om:

 • patientens symptombillede
 • patientens funktionsniveau
 • patientens udredningsforløb, inklusiv relevante prøvesvar

Her finder du en fuld beskrivelse af nødvendig information, der skal medsendes (sundhed.dk)​


 • Symptomer og sygdomsforløb, herunder varighed og sværhedsgrad
 • Udredning inkl. parakliniske undersøgelser og eventuel billeddiagnostik
 • Behandling i praksis, sygehusregi, kommunalt og effekt
 • Medicinstatus (afhængighedsskabende medicin med kognitiv påvirkning og/eller misbrug udelukker henvisning)
 • Funktionsbeskrivelse og den sociale situation
 • Motivation for deltagelse ud fra de beskrevne behandlingsprincipper, se forløb i specialist regi

 • Utilstrækkelig eller igangværende udredning og behandling for samme problemstilling andetsteds
 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og medicin, der gør at patienten ikke kan indgå i behandlingstilbuddet
 • Sværere psykiatrisk grundlidelse, fx psykotisk lidelse (skizofreni og skizotypisk sindslidelse), personlighedsforstyrrelse, bipolar affektiv sindslidelse, autismespektrumforstyrrelser, ADHD eller selvmordsrisiko
 • Patienter der ikke er i stand til at samarbejde om det ambulante behandlingstilbud

 • Voksne færdigudredte patienter med vedholdende fysiske symptomer, som ikke kan forklares bio-medicinsk ved anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom
 • Symptomerne kan ikke påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre parakliniske undersøgelser
 • Symptomerne påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad og igennem længere tid
 • Funktionelle lidelser indbefatter funktionelle neurologiske tilstande, fx periodisk lammelse, krampeanfald, syns- eller høreudfald, som ikke kan forklares rent biomedicinsk 
 • Funktionelle lidelser indbefatter en række specialespecifikke diagnoser (se nedenfor)
 • Læs evt. mere om funktionelle lidelser og vores behandlingstilbud her

 • Myalgisk Encephalopati (ME)
 • Whiplash Associated Disorders (WAD)
 • Postcommotionelt Syndrom (PCS)
 • Fibromyalgi
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS)
 • Multiple Chemical Sensitivity (MCS)
 • Mistanke om bivirkninger efter vaccination (fx HPV-vaccination)
 • Somatoforme tilstande, dissociative tilstande

 • Voksne patienter med helbredsangst, der karakteriseres som overdreven angst for og vedvarende optagethed af muligheden for at have en eller flere alvorlige navngivne sygdomme
 • Symptomerne påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad, så patienten søger undersøgelse og behandling
 • Symptomerne varer ved i minimum 6 måneder
 • læs evt. mere om helbredsangst og vores behandlingstilbud her

Redaktør