IPD Work – psykisk arbejdsmiljø, stress og sygdom

​IPD Work-projektet er et af de igangværende forskningsprojekter på Socialmedicinsk Enhed.

IPD Work (Individual Participant Data metaanalyses in Working populations) er et samarbejdsprojekt, hvor Martin Lindhardt Nielsens ph.d.-projekt Projekt Intervention i Fravær og Trivsel (PIFT) indgår sammen med andre danske og europæiske projekter. Spørgeskemadata om psykisk arbejdsmiljø kombineres med opfølgning i patientregistre og udgør verdens hidtil største undersøgelse af den type med ca. 200.000 personers svar. Der undersøges sammenhænge mellem psykiske arbejdsmiljøfaktorer som Job strain (høje krav og lav indflydelse), lange arbejdstider, usikkerhed i ansættelsen, Effort reward imbalance (ubalance mellem anstrengelse og belønning) og livsstilsforhold som alkohol, tobak, motion, vægt/BMI, hjertekarsygdom, blodprop i hjernen, depression, sukkersyge, kræft, KOL, astma, inflammatorisk tarmsygdom m.m. Metaanalyser af de omfattende data sammenlignes med tidligere undersøgelser, der typisk er lavet på mindre grupper.

Martin Lindhardt Nielsen deltager sammen med danske forskere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, NFA - Det Nationale Forsknngscenter for Arbejdsmiljø og udenlandske forskere.​​​

For mere information om projektet - kontakt overlæge, ph.d. Martin Lindhardt Nielsen, martin.lindhardt.nielsen@regionh.dk.

Redaktør