IBBIS ll

Socialmedicinsk Center er udførende part for borgere med funktionel lidelse, der deltager i IBBIS ll projektet i samarbejde med Københavns Kommune. 

Projekt IBBIS ll omhandler en afprøvning af IBBIS-indsatsen, som består af en integreret beskæftigelsesindsats og understøttende sundhedsindsats, til den samlede gruppe af sygemeldte med stress, angst og depression samt de nye målgrupper personlighedsforstyrrelser og brogere med somatorme (også kaldet funktionelle) lidelser." Kilde: STAR

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har indgået samarbejde om projektindsatsen. Vi tilbyder sundhedsfaglig personale i form af læge og fysioterapeut og koordinerer indsatsen med øvrige fagligheder, der er involveret i projektet. 

Læs mere om projektet via STARs hjemmeside


Om funktionel lidelse

Funktionelle lidelser anvendes som en samlebetegnelse for lidelser, der er kendetegnet ved vedholdende fysiske symptomer, der ikke er forklaret ved anden sygdom, og som påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad. Funktionelle lidelser er kendetegnet ved tilstande, der er svære at passe ind i det traditionelle sygdomsbillede.

Redaktør