COMPARE

​COMpensation Policy And Return to work Effectiveness, er et internationalt samarbejdsprojekt, som undersøger årsager til regionale forskelle i tilbagevenden til arbejde

Baggrund og formål

Compare, COMpensation Policy And Return to work Effectiveness, er et internationalt samarbejdsprojekt, som undersøger årsager til regionale forskelle i tilbagevenden til arbejde, baseret på sammenkøringer af primært australske, sekundært canadiske, og på sigt danske data. Et væsentligt delformål er, at udvikle teknikker, metoder og datainfrastruktur som gør, at man på sigt vil kunne foretage tværnationale sammenligninger af ”work disability” og tilbagevenden til arbejde, og derved kunne analysere betydningen af kontekst i form af land.

Metode: Kobling og analyse af nationale datasæt i tværnational database.

Finansiering: Projektet er finansieret af Australian Research Council

Samarbejdspartnere: Monash University, Melbourne, Institute for Work and Health, Toronto, The University of British Columbia, Vancouver.     

 

Redaktør