Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte tilbyder støtteforløb til dig med kronisk sygdom. Sygeplejerskerne er specielt uddannede i telefoniske støttesamtaler, hvor de støtter dig i at kunne leve et godt liv med din sygdom.

Hvad er Aktiv Patientstøtte? 

Når du har en kronisk sygdom, kan det være svært at overskue, hvad du selv kan gøre for at få det bedre. Her kan Aktiv Patientstøtte været til stor hjælp. Aktiv Patientstøtte har nemlig til formål at hjælpe dig med at skabe højere livskvalitet og at få styr på din sygdom, så du fx undgår at blive indlagt. 

Støtten foregår ved, at du i en periode får telefonopkald fra en specielt uddannet sygeplejerske. Sygeplejersken kan hjælpe dig med at håndtere det, du synes, der er svært i livet med sygdom. Sygeplejersken kan også hjælpe dig med, hvad du selv kan gøre, og hvilke sundhedstilbud du kan få. 

Aktiv Patientstøtte er altså et ekstra tilbud til dig – udover din behandling og dine kontrolbesøg. 

Hvordan foregår Aktiv Patientstøtte? 

Aktiv Patientstøtte foregår i samarbejde med udvalgte hospitalsafdelinger. Hvis man her skønner, at du kan have brug for Aktiv Patientstøtte, vil du inviteres til en visitationssamtale via borger.dk /e-Boks. Visitationssamtalen foregår over telefonen og forventes at have en varighed på 10-15 minutter. Under samtalen vil I sammen afklare, om støttende samtaler fra Aktiv Patientstøtte er et relevant tilbud for dig. 

Finder du sammen med sygeplejersken ud af, at Aktiv Patientstøtte er det rette tilbud for dig, vil I sammen aftale hvornår, og hvor tit i skal tale sammen over telefonen. Et forløb varer typisk mellem 6-9 måneder. Forløbet slutter, når du har nået det, du har sat dig for sammen med din sygeplejerske. Du kan når som helst stoppe dit forløb, hvis du ikke ønsker at fortsætte. 

Desværre er det ikke muligt at blive henvist fra andre afdelinger, da Aktiv Patientstøtte er en forsøgsordning.

Redaktør