Udskrivelse til en kommunal akutplads

​Hvis din pleje og behandling efter udskrivelsen ikke kan håndteres i dit eget hjem, kan din kommune beslutte, at du bliver henvist til et døgnophold på en kommunal akutplads, der kan tage sig af dine akutte behov for observation, pleje og behandling.

Hvad er en kommunal akutplads?

En kommunal akutplads er et kortvarigt og midlertidigt døgnophold i din kommune, hvor du kan modtage observation, sygepleje og behandling døgnet rundt alle ugens dage. Indsatsen på en kommunal akutplads er med at sikre kvaliteten i din fortsatte pleje og behandling, efter du er blevet udskrevet.

De kommunale akutpladser er et forholdsvist nyt tilbud. Der kan derfor være stor forskel på, hvordan kommunerne har organiseret akutpladserne. Nogle kommuner har fx slet ingen akutpladser. Vær også opmærksom på, at det altid er din kommune, der beslutter, hvilke tilbud du kan få.​

Personalet på akutpladserne består primært af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med særlige kompetencer. De kan varetage de behov for observation, sygepleje og behandling, som den kommunale sygepleje ikke kan udeføre i dit eget hjem.

I samarbejde med din behandlingsansvarlige læge vil personalet på akutpladserne vurdere din tilstand og planlægge din fortsatte sygepleje og behandling. Personalet kan også udføre forskellige undersøgelser eller tage prøver, som lægen ordinerer for at vurdere din tilstand.

Sker der ændringer i din tilstand, vil personalet i samråd med din behandlingsansvarlige læge beslutte, hvis der skal lægges andre planer, eller hvis du skal have ny medicin m.m. 

Læs mere om behandlingsansvarlig læge

Hvem henviser til en kommunal akutplads?

Som indlagt er det din hospitalsafdeling, der beskriver dit behov for sygepleje og behandling, efter din udskrivelse fra hospitalet. Men det er altid din kommune, der beslutter hvor, og hvordan opgaven skal løses.

Du kan også blive indlagt på en kommunal akutplads via din egen læge, hjemmeplejen eller akutberedskabet 1813.

Hvem har ansvaret for behandlingen på en kommunal akutplads?

Det fulde behandlingsansvar ligger hos den læge, der har henvist dig til en kommunal akutplads.

Når du har været indlagt på hospital, er det derfor din behandlingsansvarlige læge på den hospitalsafdeling, hvor du har været indlagt, der har behandlingsansvaret. Derfor skal din behandlingsansvarlige læge kontaktes, hvis din tilstand ændrer sig. Husk at få navn og telefonnummer på din behandlingsansvarlige læge.

Når behandlingen er afsluttet, overgår behandlingsansvaret til din praktiserende læge.

Er der udgifter forbundet med en kommunal akutplads?

Det er gratis at være indlagt på en kommunal akutplads. Men du skal stadig betale den medicin, du køber eller får leveret fra apoteket.

Husk at få det hele med

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

Du kan downloade Patientguidens huskeliste til brug ved en udskrivelse til en akutplads i din kommune. Så sikrer du, at få spurgt om det, der er vigtigt for dig at vide.

Læs om Patientguidens huskeliste ved en udskrivelse til en kommunal akutplads

Tilbage i dit eget hjem

Det er personalet på akutpladserne, der i samråd med din behandlingsansvarlige læge beslutter, hvornår dine pleje- og behandlingsbehov kan overgå til den kommunale hjemme- og sygepleje og din egen læge.

Undertiden kan du opleve, at du afsluttes på akutpladsen og overgår til et midlertidigt døgnophold, før du kommer hjem. I så fald træder der andre regler i kraft.

Læs mere her om reglerne for midlertidigt døgnophold

Redaktør