​​​​​

Aktindsigt – sådan kan du se hele din journal

Du har ret til at se hele din journal eller få en kopi af hele din hospitalsjournal. Det kræver, at du beder om aktindsigt i din journal. Læs her hvordan du får aktindsigt.

Hvad er en hospitalsjournal?

Læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet fører journal over dine besøg i sundhedsvæsenet, dine sygdomme og behandlingen af dem. Oplysningerne kommer fra dig selv, fra undersøgelser, læger, sygeplejersker med flere. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om:

  • din diagnose
  • dit sygdomsforløb
  • resultater af dine undersøgelser og behandling

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.

Kan alle få aktindsigt?

Hovedreglen er, at du må se alle oplysninger, der er indført i din journal efter 1. januar 2010. Ældre journaloplysninger kan være begrænset af den daværende lov.

Du kan bede om at få tilsendt en kopi af hele din journal. I så fald skal du skriftligt bede om aktindsigt det sted, hvor journalen er skrevet. Herefter skriver vi det ind i din journal, at du søger aktindsigt.

Fremgangsmåde ved kopi af journal

Hvis du ønsker en kopi af hele din hospitalsjournal, skal du kontakte hospitalet eller dit behandlingssted pr. brev eller mail.

Her kan du bede om aktindsigt i din journal. Vær præcis om det er hele eller dele af din journal. Fx hvis du har modtaget behandling på flere forskellige afdelinger, og ikke er interesseret i at se hele journalen. Oplys desuden dit navn og personnummer og underskriv henvendelsen med din underskift.

Aktindsigt på flere måder

Aktindsigten kan gives på flere måder:

  • kopi af journalen sendes til dig via borger.dk
  • du kan få din journal til gennemsyn på behandlingsstedet (med aftale om journalgennemgang)
  • journalen udleveres til dig som en fotokopi

Du kan få aktindsigten i den form, du ønsker.

Du kan også få kopi af røntgenbilleder og andre undersøgelsessvar tilsendt sammen med journalen.

Du skal have svar inden syv arbejdsdage fx med besked om, hvornår din anmodning vil blive behandlet.

Hvad koster det at få aktindsigt?

Det er gratis første gang, du får aktindsigt i din journal.

Hvis du beder om at få udleveret yderligere kopier eller afskrifter, kan hospitalet eller lægen kræve betaling, der svarer til de administrative omkostninger.

Give andre fuldmagt

Du kan også vælge at give en anden fuldmagt til at få aktindsigt i din journal. Det skal fremgå meget klart, hvem der må bede om aktindsigt på dine vegne, og præcis hvilke oplysninger, der må udleveres.

Særligt for børn og unge

Hvis du er 15 år, har du ret til aktindsigt i din journal. Dine forældre vil også have ret til aktindsigt i din journal. Der kan dog være hensyn til dig, som betyder, at dine forældre ikke får aktindsigt. Det kan fx. dreje sig om oplysninger om abort eller behandling for kønssygdomme.​

Dine børns journaler

Som forælder har du ret til aktindsigt i dine børns journaler, hvis du har forældremyndighed over barnet.

I enkelte tilfælde kan forældre dog få nej til aktindsigt eller kun få bevilget en begrænset adgang til journalen. Det sker, hvis vi vil beskytte barnet eller den unge mod, at der bliver videregivet oplysninger om fx abort og kønssygdomme.

Det gælder også, hvis forældrene er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod barnet.

Redaktør