Socialrådgiveren

​Ofte er en socialrådgiver tilknyttet særlige specialer såsom kræft, psykiatri, børn, seksuelle overgreb m.m. Læs her om, hvordan du kan få hjælp af en socialrådgiver. 

Hvad kan en socialrådgiver hjælpe med?

En socialrådgiver har indsigt i det sociale område, fx junglen af paragraffer og hele det kommunale system og dets muligheder.

Det kan være hjælp i forbindelse med:

 • sygemelding
 • sygedagpenge
 • tabt arbejdsfortjeneste
 • kontanthjælp
 • betaling af udgifter
 • dækning af merudgifter i forbindelse med sygdomsforløbet
 • arbejdsforhold
 • plejeorlov
 • støtte i og udenfor hjemmet
 • hjælpemidler
 • kritisk sygdom
 • testamente
 • værgefunktion
 • sociale tilbud

Selvom du får hjælp af hospitalets socialrådgiver, vil det altid være din kommune, der beslutter, hvilken hjælp du kan få. Du skal også være opmærksom på, at ydelser og tilbud kan variere fra kommune til kommune.

Spørg personalet om socialrådgiverhjælp på hospitalet

Der er forskellige ordninger for socialrådgivere på regionens hospitaler. Ofte er en socialrådgiver tilknyttet til særlige specialer så som kræft, psykiatri, børn, seksuelle overgreb m.m.

Spørg derfor lægen eller sygeplejersken, hvor du er indlagt, om dine muligheder for at blive henvist til en socialrådgiver.

Socialrådgiver i din kommune

Hvis du har brug for socialrådgiverhjælp, men der ikke er tilknyttet en, hvor du behandles, kan du kontakte din kommune. Vær klar over inden du ringer op, hvad det er, du skal have hjælp til. På den måde sikrer du, at du med det samme bliver stillet om til den rigtige medarbejder.

Vent ikke med kontakt

Har du problemer, som en socialrådgiver kan være med til at løse, er det vigtigt, at du får kontakt til en socialrådgiver så hurtigt som muligt. Det skyldes, at ansøgningstidspunktet er afgørende for, hvornår en eventuel hjælp kan bevilges fra.

Redaktør