​​

Samordningskonsulent -tværsektoriel koordinator

Samordningskonsulenten bygger bro mellem hospital og kommune. Fx ved at være med til at sikre, at dit forløb bliver koordineret i overgangen fra hospital til fortsat pleje og behandling i dit hjem.

​Samordningskonsulentens opgaver 

Der er et godt samarbejde med faste aftaler mellem hospitaler og kommuner, når patienter udskrives fra hospitalet til fortsat pleje og behandling i kommunen.

Hospitalernes samordningskonsulenter er med deres brede kendskab til de kommunale ydelser en af nøglepersonerne i dette samarbejde. Samordningskonsulentens opgaver er blandt at: 

  • sikre at komplicerede patientforløb bliver koordineret bedst muligt mellem hospital og kommune
  • støtte op om den ældre medicinske patients forløb med komplekse problemstillinger
  • medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige patientforløb og genindlæggelser

Arbejdsform

Samordningskonsulenterne kommer rundt på afdelingerne eller bliver kontaktet telefonisk eller på mail med henblik på at sikre en god udskrivelse. Fx ved: 

  • at deltage i afdelingskonferencer som ressourceperson ved komplicerede patientforløb 
  • at være i tæt samarbejde med 'følge-hjem sygeplejersker, forløbskoordinatorer, socialsygeplejersker, socialrådgivere, geriatriske teams m.m. 
  • at have tæt konkakt til kommunernes visitatorer og andre relevante kommunale samarbejdspartnere

Samordningskonsulenterne er desuden en del af et regionalt netværk, som skal sikre ensartethed i tilbud på tværs af hospitalerne i Region Hovedstaden.

Redaktør