​​

Psykolog – på hospital eller privat

​Ikke alle afdelinger har tilknyttet en psykolog, og du skal have en henvisning fra personalet på din afdeling eller ambulatorie for at komme til at tale med en. Læs her om dine muligheder for hjælp til at komme overens med det, som er tungt og svært.

Hospitalspsykologen

Der kan være mulighed for psykologhjælp på hospitalet. Men det er kun visse afdelinger, der har psykologer tilknyttet, og psykologerne hjælper alene med psykiske problemstillinger, der har relation til din sygdom eller symptomer.

Hvordan hjælper en hospitalspsykolog?

Ofte indgår psykologen som en del af et tværfagligt team, der deltager i drøftelserne omkring dit forløb. Psykologen kan fx:

  • deltage i samtaler med læge og sygeplejerske
  • afholde korte individuelle samtaler med dig og din familie
  • stå for psykologiske undersøgelser og testning
  • være med til at understøtte en henvisning i det videre forløb

Hvor foregår samtalerne?

Næsten alle samtaler og undersøgelser foregår i psykologernes samtalerum, der er indrettet til at skabe tryghed. Fx er der ikke noget hospitalsudstyr, og psykologerne har heller ikke kittel på.

Hvordan kommer du i kontakt med en hospitalspsykolog?

Du skal have en henvisning fra personalet på din afdeling eller ambulatorie for at komme til at tale med en psykolog.

Privatpraktiserende psykolog

Hvis din afdeling eller ambulatorie ikke har en psykolog tilknyttet, kan du – hvis du er alvorligt syg – få en henvisning af din læge til en psykolog. Med en henvisning kan du få tilskud til i alt 12 konsultationer hos en psykolog. Du kan få en henvisning op til 6 måneder efter den udløsende hændelse.

Du kan selv vælge, hvem du vil have samtaler med, blot vedkommende har overenskomst med sygesikringen. Ordningen fungerer med en egenbetaling ligesom, når du går til tandlæge eller fysioterapeut. Du kan få tilskud til 60% af din psykologhjælp, og så skal du selv betale de sidste 40%. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få refunderet yderligere udgifter.

Gratis psykologhjælp på nettet

Region Hovedstaden tilbyder som led i et landsdækkende tilbud til borgere, der lider af angst eller depression, gratis behandling af panikangst og let til moderat depression. Behandlingen foregår over nettet. På hjemmesiden www.internetpsykiatrien.dk kan du udfylde et spørgeskema, som bliver gennemgået af psykologer i Internetpsykiatrien. Hvis de vurderer, at du vil have gavn af tilbuddet, påbegynder du en behandling med en videosamtale med en psykolog.

Læs mere om Internetpsykiatri på internetpsykiatrien.dk