Patientstøtte – en hjælper i dit forløb

​Frivillige patientstøtter kan være en erstatning for "den pårørende, som ikke kunne være med". Patientstøtte er også et organiseret tilbud i patientforeninger og til patienter med særlige kroniske sygdomme. 

Frivillige patientstøtter på hospital

Frivillige patientstøtter fx fra Røde Kors er et kærkomment pusterum for patienter, der føler sig alene og utrygge på hospitalet. Røde Kors frivillige patientstøtter besøger syge på 27 hospitaler over hele landet. En frivillig patientstøtte kan fx være en erstatning for familien og træde til med en snak, en hjælp med højtlæsning fra en bog eller avis, et brætspil – eller måske en tur ud på hospitalets grønne områder. Nogle patientstøtter fungerer også som frivilligguider ved hospitalets indgange, hvor de hjælper patienter og pårørende med at finde vej på hospitalet.

Hvis du har brug for hjælp fra en frivillig patientstøtte, så forhør dig der, hvor du bliver undersøgt eller behandlet om dine muligheder.

Frivillige patientstøtter i dit lokalområde

Mange patientforeninger har et korps af frivillige patientstøtter, der hjælper sygdomsramte i dit lokalområde fx i kraft af netværk, nærvær, støtte eller aktiviteter.​

Patientstøtte med særlige sygeplejersker

Aktiv Patientstøtte er et midlertidigt tilbud om telefonstøtte til patienter med flere kroniske sygdomme eller andre komplekse behandlings- eller plejebehov. Som patient i Aktiv Patientstøtte får du tilknyttet en fast sygeplejerske, som er uddannet i coachende samtale over telefonen.

Sygeplejersken understøtter dig telefonisk i at tage ansvar for dit liv med sygdom og finde rundt i de eksisterende sundhedstilbud og sociale og kulturelle tilbud. Du kan ikke tilmelde dig til Aktiv Patientstøtte. Udvælgelsen sker ud fra en statistisk model over diagnoser m.m. Hvis Aktiv Patientstøtte er relevant, får du et brev med en invitation til et indledende fysisk møde. Herefter aftaler du med den sygeplejerske, der tilknyttes, hvornår I skal ringe sammen.

Redaktør