Patientstøtte – en hjælper i dit forløb

​Frivillige patientstøtter kan være en erstatning for "den pårørende, som ikke kunne være med". Patientstøtte er også et organiseret tilbud i patientforeninger og til patienter med særlige kroniske sygdomme. 

​​​

Frivillige patientstøtter på hospital

Frivillige patientstøtter fx fra Røde Kors er et kærkomment pusterum for patienter, der føler sig alene og utrygge på hospitalet. Røde Kors frivillige patientstøtter besøger syge på 27 hospitaler over hele landet. En frivillig patientstøtte kan fx være en erstatning for familien og træde til med en snak, en hjælp med højtlæsning fra en bog eller avis, et brætspil – eller måske en tur ud på hospitalets grønne områder. Nogle patientstøtter fungerer også som frivilligguider ved hospitalets indgange, hvor de hjælper patienter og pårørende med at finde vej på hospitalet.

Hvis du har brug for hjælp fra en frivillig patientstøtte, så forhør dig der, hvor du bliver undersøgt eller behandlet om dine muligheder.

Frivillige patientstøtter i dit lokalområde

Mange patientforeninger har et korps af frivillige patientstøtter, der hjælper sygdomsramte i dit lokalområde fx i kraft af netværk, nærvær, støtte eller aktiviteter.​

Redaktør