Færøsk og grønlandsk patientvejleder

Der findes patientvejledere og koordinatorer i Region Hovedstaden, der tager sig specielt af færøske og grønlandske patienter og pårørende. Læs her om hvordan du kommer i kontakt med dem.

Patientvejlederens opgaver er:

Rådgivning, vejledning og undervisning

  • At rådgive og vejlede patienter og pårørende i f.eks. undersøgelser, behandlinger, patientforløb, patientrettigheder og klagemuligheder
  • At undervise sundhedspersonale i den færøske patients forhold

Opgaver i de kliniske afdelinger

  • At besøge udvalgte patienter
  • At være bisidder ved lægesamtaler
  • Personlige samtaler med patienter og pårørende
  • At tolke i et vist omfang

Kontakt


Færøsk patientvejleder Annika Weihe har kontor på Rigshospitalet afsnit 4102, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø og træffes mandag til torsdag på telefon +45 51 20 13 99
Redaktør