Tal og fakta om PCB og om Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Fakta om PCB

 • PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler
 • Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som fx fugemasser og termoruder i perioden 1950 – 1977
 • PCB er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer
 • PCB er forbudt og er optaget på EU's liste over farlige stoffer.
 • PCB indgår som én af de 12 miljøgifte, der går under fællesbetegnelsen "The dirty dozen"​

Fakta om Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

 • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling undersøger og vejleder patienter for mulige arbejdsmedicinske sygdomme, herunder:
 • vurdering af, om helbredssymptomer skyldes arbejdet eller miljøet
 • forbedring af arbejdsmiljøet for den enkelte
 • vejledning af gravide mht. om arbejdet udgør en risiko for graviditeten
 • undersøgelse af personer med samme påvirkninger f.eks. fra samme arbejdsplads​
 • Afdelingen har 50 medarbejdere
 • Afdelingen forsker bl.a. i arbejdsmiljøets betydning for stress, muskuloskeletale sygdomme, luftvejslidelser, kræft og forplantningsevne
 • Medarbejderne rådgiver brugere og sundhedsprofessionelle i alle spørgsmål vedrørende forgiftninger med kemiske stoffer, dyr, planter og svampe. Desuden underviser lægerne i arbejds- og socialmedicinske emner
 • Endelig arbejder personalet med forsknings- og interventionsprojekter indenfor det arbejds- og miljømedicinske område.

Redaktør