​​

Lægen, der selv er patient

​​​PORTRÆT: Som yngre har overlæge Jesper Mehlsen selv oplevet pludselige besvimelser – så han ved, hvad patienterne taler om, når de opsøger Synkopecentret.​  

Overlæge Jesper Mehlsen er leder af Synkopecentret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og den førende danske ekspert i synkope, pludselige besvimelser. (Foto: Claus Peuckert)

Jesper Mehlsen har siden 1991 været overlæge ved Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling. Her beskæftiger han sig særligt med forskning i synkope og står desuden i spidsen for Den Koordinerende Forskningsenhed på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Som yngre har Jesper Mehlsen selv lidt af pludselige besvimelsesanfald, synkoper. Det var med til at vække hans interesse for det autonome nervesystem, som han i dag er en internationalt anerkendt ekspert i.

En klar fordel

Over de sidste år, har overlægen opbygget Synkopecentret, der er Danmarks største center med specia​​le i synkoper. Han ser det som en styrke, at han selv har prøvet at være patient: 

- Det er en klar fordel i forhold til patienterne – så ved man, hvad man snakker om, understreger overlægen.

Det psykiske spiller en væsentlig rolle i forbindelse med synkope, for alene angsten for at besvime igen kan være med til at udløse et nyt anfald. Foruden at det i sig selv kan være en stor psykisk belastning for patienterne at gå og besvime uden at vide, hvad det skyldes

De pludselige besvimelsesanfald, Jesper Mehlsen oplevede som yngre, holdt han skjult for omgivelserne. Ligesom mange yngre mænd også gør i dag: 
- I Synkopecentret kommer flest yngre kvinder, men det ikke, fordi unge mænd ikke oplever synkope – mange fortæller bare ikke om det, siger overlægen.

Mangler viden

Selvom Synkopecentr​et har betydet, at feltet er blevet mere synligt, mangler der stadig viden om synkope hos både de praktiserende læger og andre speciallæger. Ifølge Jesper Mehlsen bliver mange synkopepatienter sendt rundt mellem hjerteafdelinger og neurologiske afdelinger på hospitalerne og bliver udsat for scanninger og undersøgelser, før de finder frem til Synkopecentret og de relativt enkle og billige behandlingsmetoder, centret kan tilbyde.

- Det er både en belastning for patienterne og for samfundet, så jo hurtigere, de finder frem til os, jo bedre, slutter Jesper Mehlsen. Redaktør