Tal og fakta om Videncenter for Sårheling

Videncenter for Sårheling

 • Blev oprettet i 1996 som den første af sin art i Verden.
 • er sammen med hudafdeling og klinik for kønssygdomme samlet i Dermato-Venerologisk​ Afdeling og Videncenter​ for Sårheling D/S​.
 • Er en kirurgisk afdeling, som udelukkende behandler patienter med kroniske sår og problemsår, ofte som følge af en kronisk lidelse, som bl.a. sukkersyge og kredsløbsrelaterede lidelser.
 • Udfører ca. 10.000 konsultationer årligt og råder over 15 senge til patienter, der får foretaget kirurgisk og anden behandling af deres sår.
 • Videncentret har ca. 50 ansatte
 • Består af et sengeafsnit, en lokal behandlings- og operationsstue, et ambulatorium, en kompressionsklinik, en udgående hospitalsfunktion, telemedicin og fodterapi.
 • Arbejder tværfagligt og er organiseret i sårteams bestående af læger, sygeplejersker, fodterapeuter, fysioterapeut, portør og lægesekretærer.
 • Har haft stor betydning for moderne sårbehandling i Danmark. Afdelingen underviser bl.a. hjemmesygeplejersker og læger i sårbehandling og har udkørende sårsygeplejersker, som superviserer primærsektoren. Hjemmesygeplejersker har også mulighed for at sende billeder af problemsår ind til centret (telesår) for at få rådgivning.
 • Har stort fokus på videnskabelig dokumentation af behandlinger og
 • deltager i mange udviklings- og kvalitetsprojekter bl.a. om forebyggelse af tryksår, bandageteknikker og afprøvning og udvikling af bandager og specielle metoder til behandling af sår.

Finn Gottrup - sårbehandlingens "fadder"

 • Professor Finn Gottrup betragtes i Danmark som sårbehandlingens "grand old man".
 • I 2013 blev han udnævnt til "honorary lecturer" i det europæiske selskab for sårheling (EWMA) på baggrund af sit livslange arbejde for sårheling.
 • Han grundlagde Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital i 1996 og var senere med til at stifte sårcentret ved Odense Universitetshospital. Begge steder har Finn Gottrup været professor og leder.
 • I 1991 blev han den første professor i sårheling i verden. Og i 2003 blev han udnævnt til professor i sårkirurgi ved Odense Universitetshospital.
 • Finn Gottrup har spillet en stor rolle både som formand for Dansk Selskab for Sårheling og formand for EWMA (European Wound Management Association) og i arbejdet med at styrke uddannelsen af læger og sygeplejersker inden for sårheling.​


Redaktør