Jeg føler mig priviligeret!

PORTRÆT. Kort vej fra forskning og udvikling til behandling. Det er den afgørende drivkræft i Merete Hædersdals innovative indsats for behandling af hudkræft. 

​​

Da professor, overlæge Merete Hædersdal begyndte som ung hudlæge i 90'erne, var kirurgi svaret på hudkræft. Behandlingen bestod som oftest i at skære eller fryse det syge hudområde væk. Siden da er der sket en rivende udvikling i den måde, hudkræft behandles på. En udvikling, som Merete Hædersdal har været en ivrig bidragsyder til:

- Tendenser er, at vi er gået fra at destruere det syge væv til at behandle det med lægemidler, lys og laser. Det er en kæmpe forbedring af kræftbehandlingen, hvor vi kan gøre det mere skånsomt - og med tiden forhåbentlig lige så effektivt, fortæller Merete Hædersdal, der for et år siden blev udnævnt til professor i eksperimentel, dermatologisk laserbehandling.

​Foto: Claus Peuckert.

Store udviklingsmuligheder

Merete Hædersdal befinder sig som en fisk i vandet inden for sit specialområde, behandling af hudkræft med laser. Den innovative overlæge befinder sig godt på et område, hvor der er god mulighed for at udvikle nyt:

- Det er et område i hastig vækst og med store udviklingsmuligheder. Der sker hele tiden teknologiske innovationer, som vi kan drage fordel af i behandlingen af patienterne, siger hun.

Kort vej til innovation

Og netop den korte vej fra laboratoriet til patienterne er en vigtig drivkraft i Mere Hædersdals arbejde.

- Det giver en kæmpe motivation, at der er så god mulighed for løbende at udvikle nye behandlingsmetoder og at lade dem komme patienterne til gode. For eksempel at kunne tilbyde nogle af de patienter med forstadier til hudkræft, som jeg møder i klinikken, at de kan komme med i et forsøg med ny behandling.

Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital er et godt sted at udvikle nyt:

- Vores afdeling er bygget op omkring klinikker med mulighed for højt specialiseret behandling til en veldefineret gruppe af patienter. Det betyder, at vi har en samlet gruppe af patienter, der fx modtager laserbehandling og en samlet gruppe af patienter, der er organtransplanterede. Det gør det nemt at igangsætte innovation, forklarer hun.

Skræddersyet behandling

Også det tværfaglige samarbejde ud af huset er en vigtig inspiration for Merete Hædersdal og den forskningsgruppe på ca. 10, som hun er leder af. Merete Hædersdal er gæsteforsker ved Harvard - og gennem flere år har gruppen samarbejdet med andre forskere i USA og Tyskland. Desuden samarbejder de med lægemiddelindustrien, bl.a. om at afprøve forskellige anti-cancer midler, der gives gennem huden. De nye behandlingsformer udvikles i et tæt samarbejde med læger inden for andre specialer, f.eks. kræfteksperter på Herlev Hospital og når det gælder de organtransplanterede patienter - i et samarbejde med nyre-lægerne på Rigshospitalet.

Overlægen håber,​ at de mange udviklingstiltag tilsammen kan rykke behandlingen af almindelig hudkræft endnu længere:

- Jeg håber, at vi i løbet af de næste år vil udvikle flere behandlingsmuligheder. Og at vi vil blive i stand til at skræddersy behandlingerne endnu mere til de enkelte patienter end i dag, slutter overlægen.​


Redaktør