Blodprop uden mén

​​Med trombolysebehandling kan man blive rask efter en blodprop. Men det er et kapløb med tiden.​

Hvert år rammes tusindvis af danskere af apopleksi, dvs. blodprop eller hjerneblødning, der kan give varige skader i hjernen og bl.a. føre til lammelser i den ene side af kroppen. 

De sidste ti år er der sket en rivende udvikling i muligheden for at behandle blodpropper akut. 

Med trombolysebehandling kan man opløse en blodprop. Det sker ved hjælp af et lægemiddel, der gives som et drop i en blodåre.


(Foto: Claus Peuckert) 

Kapløb med tiden

Trombolysebehandling er et kapløb med tiden, for det gælder om at redde så mange hjerneceller som muligt. Behandlingen skal i gang inden 4½ timer efter de første symptomer har vist sig – og det gør en stor forskel, om der går to eller fire timer, før blodproppen behandles. Det gælder både om den tid, der går, før patienten bliver indlagt – og den tid det tager at undersøge patienten på hospitalet. Før man behandler en apopleksipatient med trombolyse, skal man være helt sikker på, at der er tale om en blodprop. Hvis apopleksien skyldes en hjerneblødning eller f.eks. en hjernesvulst, gør behandlingen det kun værre.

Redder cellerne

Når en blodprop lukker for ilt- og sukkertilførsel, stopper de berørte celler med at sende elektriske signaler til den del af kroppen, de styrer. Det giver f.eks. sprogforstyrrelser eller lammelse af en arm eller et ben. Efter få minutter begynder cellerne at dø, mens området udenom går i en slags dvale. Ved en vellykket trombolysebehandling opløses proppen, så der igen er passage for blodet.

Derfor er det så vigtigt, at hospitalets trombolyseteam arbejder hurtigt og effektivt med at undersøge, om den patient, der kommer ind, skal i behandling med trombolyse. Det starter allerede i ambulancen, hvor redderen ringer og taler med trombolysevagten på hospitalet, der evt. visiterer til en undersøgelse pr. telefon, så det tværfaglige team står klar til at tage imod patienten og begynde undersøgelsen med det samme.

Tiden er afgørende

Lægerne bruger begrebet ”numbers needed to treat” om det antal patienter, der skal behandles for at redde én fra plejehjem eller død. Hver gang der går 20 minutter, stiger ”numbers needed to treat” med 1. Hvis trombolysebehandlingen gives inden for 1½ time kan en ud af fire patienter reddes fra død eller plejehjem. Hvis den først gives efter 4½ ​time, er det kun muligt at redde en ud af 15 patienter fra død eller plejehjem. 


Fakta om apopleksi og trombolyse

  • I Danmark får ca. 13.000 hvert år apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
  • Ca. 15 % af de patienter, der har en akut blodprop i hjernen, får trombolysebehandling
  • På Bispebjerg Hospital undersøges ca. 780 patienter pr. år og 280 af dem kommer i trombolysebehandling. Det svarer til, at mellem 40 og 70 patienter undgår at komme på plejehjem
  • Der findes trombolysebehandling 8 steder i Danmark, nemlig: Glostrup, Roskilde, Odense, Sønderborg, Esbjerg, Ålborg og Århus samt Bispebjerg og via telemedicin på Bornholm og Færøerne​.Redaktør