Personer med Alzheimers sygdom kan sagtens træne

Et nyt forskningsprojekt skal vise, om fysisk træning kan forsinke udviklingen af Alzheimers sygdom.

Hjælper det at træne fysisk, hvis man har Alzheimers sygdom? Kan træningen styrke patienternes hukommelse og forsinke sygdommens udvikling? Det er det store spørgsmål i et forskningsprojekt, som Forskningsenheden for Muskoloskeletal Rehabilitering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler deltager i.

Sammen med ph.d-studerende Nanna Aue Sobol er seniorforsker og fysioterapeut Nina Beyer ansvarlig for indholdet i træningen og for de fysiske tests af deltagerne.


Seniorforsker og fysioterapeut Nina Beyer. Foto: Claus Peuckert.

- Hos mus med Alzheimers sygdom er det vist, at fysisk træning reducerer mængden af det skadelige protein beta-amyloid i hjernen, og at musenes hukommelse bliver bedre. Projektet skal vise os, om det samme er tilfældet for mennesker, fortæller Nina Beyer.

Glade og veltrænede

Erfaringerne indtil nu er, at patienterne gennemgående er meget glade for træningen – så glade, at der er mere end 90 % fremmøde. Træningen prioriteres højt både af deltagerne og deres pårørende.

Projektet viser også, at deltagerne kan komme i rigtig god fysisk form.

- De gennemfører ret hard core konditionstræning, hvor de er oppe på 70-80 % af deres maksimale puls og ikke kan føre en samtale. Og vores målinger viser, at deres kondition ligger rigtig flot, fortæller Nina Beyer.

Ifølge fysioterapeuten bliver mange af deltagerne så glade for træningen, at de gerne vil fortsætte, men det vanskeligt, for der mangler træningstilbud til denne gruppe patienter.

En overset gruppe

De patienter, der deltager i forskningsprojektet, bor hjemme og har sygdommen i mild til moderat grad. Det er en gruppe, som ifølge Nina Beyer har været fuldstændig overset når det gælder fysisk træning:

- Det er som om, der er en berøringsangst over for personer med demens. Mange andre kronisk syge, f.eks. patienter med KOL, får tilbudt genoptræningsforløb.. Det bør patienter med Alzheimers sygdom også få.

Resultaterne af forskningsprojektet ligger klar i slutningen af 2014 – og Nina Beyer håber, at træningen vil vise sig at have en positiv effekt på patienternes hukommelse og på sygdommen generelt. Det vil have betydning for den enkelte patient og de pårørende, men også for samfundet, for selv et par måneders udsættelse har økonomisk betydning.

- Projektet har givet en masse brugbar viden om, hvordan vi kan tilrettelægge træning for personer med Alzheimers sygdom. Jeg håber, at det kan være startskuddet til at få etableret nogle træningstilbud til denne gruppe, slutter fysioterapeuten.

Forskningsprojektet ADEX

  • Formålet er at udvikle og afprøve et fysisk træningsprogram, som kan anvendes til hjemmeboende med let-moderat Alzheimer
  • I alt deltager 192 patienter fra hele Danmark. De træner på kondicykel, cross trainer og løbebånd. En gruppe træner tre gange om ugen i fire måneder en anden tre gange om ugen i en måned
  • ADEX gennemføres af Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet i samarbejde med Forskningsenheden for Muskoloskeletal Rehabilitering og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital.
  • Det er et multicenter-studie, hvor Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er med sammen med otte demensklinikker og flere danske og internationale samarbejdspartnere. Projektet er støttet af Danmarks Strategiske Forskningsråd
  • Fysioterapeuterne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler står for de udvidede fysiske tests af patienterne, bl.a. ved at måle muskelstyrke, maksimal iltoptagelse, motorisk indlæring m.v.
  • Ved hjælp af scanning undersøges det, hvilke effekter, træningen har på patienternes hjerne.

Redaktør