Erfaring er ikke nok – vi har brug for systematisk viden

PORTRÆT: Fysioterapeut og seniorforsker Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, har været med, siden fysioterapeuter blev opfattet som ”en slags massøser”.

- Da jeg begyndte som fysioterapeut i 1975 mente mange, at fysioterapeuter var sådan nogle, der masserede. I dag ved folk, at fysioterapi i høj grad handler om målrettet træning, fortæller fysioterapeut og seniorforsker, Nina Beyer.


Foto: Claus Peuckert.

I de knapt 40 år, hun har fulgt udviklingen inden for fysioterapien, er der sket utroligt meget, bl.a. har forskningen fået en langt mere central plads i genoptræningen.

Styrket​​ræning virker

Nina Beyer er glad for, at fysioterapien er blevet mere forskningsbaseret de senere år, for det er til gavn for behandlingen, mener hun. Når det gælder de ældre er en vigtig konsekvens ​​​af forskningen, at der de senere år er kommet meget mere fokus på styrketræning, som en vigtig del af genoptræningen.

- Tidligere var der mest funktions- og balancetræning, man tilbød muskelsvage ældre. Nu ved man, at det også er vigtigt at muskulaturen styrkes, for den er ”motoren og fundamentet” for hverdagslivet, fortæller Nina Beyer.

Selv har hun været en af pionererne inden for styrketræning af ældre. Allerede i 1990’erne gennemførte hun træningsforløb med moderat-tung styrketræning til ældre kvinder i alderen 70-90 år:

- Jeg fik at vide, at ”det kan man da ikke udsætte ældre mennesker for” - men det viste sig jo, at det virkede og deltagerne trænede sig ti år yngre, fortæller hun.

Plejer er dø​​​d

Hele sit arbejdsliv har Nina Beyer interesseret sig for forskning – o​g i 2003 fik hun en Ph.d grad fra Københavns Universitet.

- Det gik ret tidligt op for mig, at man ikke som fysioterapeut kan stole udelukkende på sin erfaring. Den bygger nemlig kun på fortolkninger af det man har set. Så længe vi bare holder os til det, vi plejer, kommer vi ikke videre, fortæller Nina Beyer.

Hun giver et eksempel:

Da hun var ansat på Rigshospitalet, deltog hun i et forskningsprojekt om træning af levertransplanterede patienter:

- Vi vidste at disse patienter havde rygsmerter, og vi vidste også, hvorfor. Men da vi spurgte dem systematisk før og efter operationen, viste det sig, at de hverken havde mere eller mindre ondt i ryggen end alle mulige andre. Det var en fejltænkning, der var kommet til at fylde i vores bevidsthed, siger hun.

Tværfaglig fors​​​kning

Det har krævet en stor indsats at få forskningen i fysioterapi etableret og anerkendt. I dag er det muligt som fysioterapeut at tage forskellige kandidatuddannelser og flere og flere vælger at tage en Ph.d Nina Beyer fortæller, at hun så sent som i 90’erne oplevede at skulle kæmpe for at få sit navn på en fælles forskningspublikation – det var dengang forbeholdt læger og andre akademikere.

- Heldigvis har verden ændret sig. Nu gennemføres forskning i langt højere grad tværfagligt, og med de komplekse problemstillinger i klinisk forskning er der også virkelig brug for det, slutter hun.


Redaktør