Udsigt til mere effektiv kemo-behandling af tyktarmskræft

Behandlingen af fremskreden tarmkræft kan måske forbedres markant gennem et offentligt-privat samarbejde.

​​

​Målrettet kemo-behandling med netop de stoffer, der bedst slår kræften ihjel hos den enkelte patient. Og dermed en langt mere effektiv behandling af aggressiv tyktarmskræft, end den, vi kan tilbyde i dag.


Ole Thastrup og Henrik Harling. Foto: Claus Peuckert.

Det er perspektiverne i et samarbejde, som Abdominalcenter K på Bispebjerg Hospital har haft med virksomheden 2cureX gennem en årrække. Virksomheden har udviklet e​​n ny teknologi, kaldet 2treat, der gør det muligt at teste et stort antal forskellige kombinationer af kemo-behandlinger på kræftceller fra den enkelte patient - og dermed udpege den mest virksomme behandling.

Et kæmpe fremskridt

Ifølge ledende overlæge på afdeling K, Henrik Harling, kan den nye teknik få meget stor betydning for behandlingen af kræft hos patienter med tyktarmskræft i stadie III og IV. (se faktaside og video om tyktarmskræft​).​

- I dag tilbyder vi en standard kemo-behandling, bestående af to til tre stoffer i en bestemt blanding, til alle patienter. For nogle kan denne behandling lindre symptomerne og forlænge deres liv. Men denne standardbehandling har også bivirkninger, og i mange patienter ses ingen eller ringe effekt. Og vi kan ikke forudsige, hvordan behandlingen vil virke på den enkelte patient. Derfor vil det være et kæmpe fremskridt, understreger overlægen.

Mikro-tumorer

Teknikken går ud på at udtage væv fra kræftknuden hos patienter, der opereres for tyktarmskræft og dyrke vævet i laboratoriet, så det udvikles til mikro-tumorer, der gerne skulle være et nøjagtigt spejlbillede (en klon) af den oprindelige kræftknude hos patienten. Mikro-tumorerne kan i laboratoriet udsættes for en mængde forskellige kombinationer af kemo-terapi for at finde ud af hvilken cocktail, der er bedst til at bekæmpe netop denne patients kræftceller.

- I laboratoriet kan vi udsætte de enkelte mikro-tumorer for flere hundrede stoffer i forskellige kombinationer og doser. Så på godt en uge kan vi skyde os ind på hvilke stoffer, der virker bedst på denne patient og indrette behandlingen efter det, fortæller direktør og professor Ole Thastrup, der har udviklet teknologien sammen med sine kolleger i virksomheden 2cureX.

Træfsikkerheden testes

Der er dog et stykke vej endnu, før det bliver muligt at give hver enkelt kræftpatient en målrettet kemo-cocktail. Først skal teknikkens træfsikkerhed, når det gælder om at forudsige hvilke stoffer, der er virksomme, nemlig afprøves. Det sker ved et klinisk forsøg, der netop er sat i gang og skal løbe over et til to års tid. Der indgår ca. 100 danske og 100 tyske kræftpatienter, som modtager den almindelige kemo-terapi samtidig med, at forskningsholdet tester om 2treat teknologien kan forudse, om patienterne vil respondere på behandlingen.

Formålet er at undersøg​e, om reaktionen i mikro-tumoren svarer til reaktionen i patienten og dermed, hvor nøjagtigt et "spejlbillede", mikro-tumoren er på kræften i patientens krop. Næste skridt, hvis det viser sig, at teknologien er træfsikker, er et klinisk studie, hvor patienterne behandles med den lægemiddelkombination, som 2cureX teknologien anbefaler. Ifølge overlæge Henrik Harling er det en teknologi med store perspektiver, som - hvis den virker efter hensigten - også vil kunne bruges på andre former for kræft, fx brystkræft, lungekræft og andre typer kræft i mavetarm systemet.​​


Redaktør