Tal og fakta om forskningsprojektet og om tyktarmskræft

Om projektet

  • 2treat teknologien, som vil gøre det muligt at målrette kemo-behandlingen til de enkelte patienter er udviklet af virksomheden 2cureX.
  • Siden 2007 har 2cureX haft til huse på Abdominalcenter K og arbejdet tæt sammen med lægerne Lars Nannestad Jørgensen og Henrik Harling.
  • I samarbejdet indgår også Patologiafdelingen på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, Gastroenhenden på Hvidovre Hospital, University Cancer Center Hamburg (Tyskland) og teknologivirksomheden Unisensor.
  • Projektet har modtaget ca. 45 mio. kr. i støtte fra EU, Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden.

Om tyktarmskræft

  • I Danmark rammes 4.100 personer af tarmkræft hvert år.
  • Chancen for at overleve er større, jo tidligere sygdommen opdages.
  • Fra 2014 er indført screening for tarmkræft. Alle danskere i alderen 50-74 år bliver tilbudt screening for tarmkræft hvert andet år.
  • Tarmkræft behandles med kikkertoperation, kemoterapi og undertiden strålebehandling.
  • Tarmkræft er en af de hyppigste kræftsygdomme med 280.000 tilfælde årligt i Europa.
  • Hvert år registreres 140.000 dødsfald i Europa på grund af tarmkræft.


Redaktør