Offentligt-privat samarbejde er fremtiden

​Hospitalerne kan spille en langt mere aktiv rolle i udviklingen af nye lægemidler og behandlingsformer - til gavn for patienter og samfund, mener direktør og professor Ole Thastrup, 2cureX.

​Samarbejdet mellem innovations virksomheden, 2cureX og lægerne på Bispebjerg Hospitals Abdominalcenter K er et godt eksempel på gevinsten ved et tættere samarbejde mellem de læ​​ger, der er tæt på patienterne, og innovative forskere med idéer til nye behandlingsmetoder.


Foto: Claus Peuckert.

Det begyndte med nogle forskere i Carlsbergs Forskningscenter, som arbejdede på udvikling af en ny teknologi til syntese af nye lægemiddelstoffer. Ole Thastrup, der var forskningschef hos Carlsberg, så forretningsmæssige muligheder i at koble denne teknologi med den kliniske behandling af kræftpatienter. Det resulterede i en helt ny opfindelse, som Ole Thastrup patenterede sammen med forskere fra Carlsberg. To af opfinderne (Ole Thastrup og Grith Hagel) etablerede virksomheden 2cureX og overtog patentrettighederne.

- Vi var nogle hardcore medicinalkemikere, der stod med en fantastisk teknologi, men manglede en måde at anvende den på, fortæller Ole Thastrup.

Det var først, da 2cureX kom i kontakt med lægerne på Afdeling K, der behandler tarmkræft, at den konkrete idé til, hvordan teknologien kunne anvendes, opstod. Og ifølge Ole Thastrup er det præcis det, der er behov for, når det gælder udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer.

2cureX fik mulighed for at flytte ind i afdeling K´s Forskningsenhed og etablere laboratorier tæt på det kliniske miljø. Ifølge ledende overlæge Henrik Harling har den daglige kontakt betydet meget for at opbygge tillid og samarbejdsrelationer, som har ført til en nyskabende behandling af patienter med tarmkræft. Ole Thastrup er enig:

- For os har det været afgørende vigtigt at samarbejde med de kliniske miljøer, der har den daglige kontakt med patienterne. Det samarbejde, vi indledte med lægerne på afdeling K, har fået stor betydning for, hvordan vi har udviklet teknologien, så den kan bruges direkte i behandling af patienterne, siger han.

Medicinalindustrien bakker ud

Direktøren understreger, at det efterhånden er blevet så dyrt og komplekst at udvikle nye lægemidler, at det i mange tilfælde bedre kan betale sig at sikre en mere effektiv udnyttelse​ af de lægemidler, der allerede findes - som det er tilfældet med 2treat teknologien.

Han understreger, at priserne på udvikling af nye lægemidler er steget meget de seneste år. Kravene til nye lægemidler er høje - og udviklingsomkostningerne tilsvarende høje. De har nu nået et niveau, hvor industrien begynder at bakke ud.

Samfundsgavnlige behandlingsmetoder

​Derfor mener Ole Thastrup, at hospitaler og andre offentlige forskningsinstitutioner skal langt tidligere ind og spille en langt mere aktiv rolle i fremtiden i udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer. På den måde kan hospitalerne i bred forstand være med til at dreje udviklingen i en retning, der er gavnlig for samfundet:

- Patienter med depression og smerter koster samfundet store beløb hvert år. FNs sundhedsorganisation, WHO, peger på, at det er her, de største sundhedsudgifter ligger i den industrialiserede verden, men lægemiddelindustrien vil ikke røre ved dette område. Hvis det offentlige virkelig vil gøre noget ved det, er man nødt til selv at spille en aktiv rolle, understreger han.

- Det kræver flere samarbejder som det aktuelle mellem 2cureX og afdeling K, hvor innovation bliver til i et samarbejde mellem læger med stor viden om patientbehandling og forskere med idéer til nye metoder og behandlingsformer, slutter Ole Thastrup.​


Redaktør