Ny adjungeret professor

​Thorsten Steiner er udnævnt til adjungeret professor i neurologi med særligt fokus på medicinsk behandling af apopleksi.​

Thorsten Steiner, adjungeret professor i neurologi

Samarbejde med apopleksiforskningsgruppen

Som led i professoratet ved Københavns Universitet vil samarbejdet med apopleksiforskningsgruppen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, ledet af overlæge Hanne Christensen, yderligere kunne udvikles specielt med fokus på forskning, udveksling af forskningsstuderende samt klinik indenfor det akutte apopleksiområde.

Dr. med. indenfor apopleksi

Thorsten er dr.med. indenfor apopleksi og professor på Heidelberg Universitetshospital i Tyskland, hvor han har ansvar for den neurointensive behandling. Desuden er han ledende overlæge for Neurologisk Afdeling på Frankfurt Höchst Hospitalet og apopleksifunktionen på Hofheim der Main-Taunus Hospitalet. Han har desuden en Master of Medical Education fra Universitetet i Bern, Schweitz.

Internationalt førende

Thorsten har en omfattende og internationalt førende videnskabelig produktion indenfor apopleksiområdet med særlig fokus på hjerneblødninger og neurointensiv behandling ved apopleksi.

Desuden har professoren flere internationale tillidsposter, bl.a. som formand for den Europæiske Guideline komite for apopleksi under European Stroke Organisation.

Vi byder Thorsten Steiner velkommen og glæder os til samarbejdet.

Thorsten Steiner er udnævnt pr. 1. februar 2015.

Adjungeret professor er en titel der kan tildeles til personer på højt fagligt niveau som relevante institutioner (f.eks. et universitet) ønsker at hædre. Efter nærmere aftale med institutionen kan en adjungeret professor holde forelæsninger, indgå i bedømmelsesudvalg mv. og deltage i institutionens forskning eller samarbejde med denne om forskningsprojekter. Retten til at bære titlen gælder i fem år. (Wikipedia)Redaktør