Vågetjeneste debuterer på Frederiksberg Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har iværksat et samarbejde med Røde Kors Hovedstandens Vågetjeneste om at etablere et nyt vågeteam på Frederiksberg. Den nye vågetjeneste er et pilotprojekt, som starter op i begyndelsen af marts på Medicinsk Afdeling på Frederiksberg Hospital. Det nye vågeteam, af frivillige der våger over døende i deres sidste timer, er det første af sin slags på et hospital i hovedstadsområdet.

​​​

Samarbejdet om den nye vågetjeneste på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er det første af sin slags i hovedstadsregionen.

Ingen skal dø alene – heller ikke på hospitalet. Derfor er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gået sammen med Røde Kors Hovedstadens Vågetjeneste om at etablere en vågetjeneste for de døende på Medicinsk Afdeling C10 på Frederiksberg Hospital. Vågetjenesten, som frivillige varetager, skal bidrage til at gøre den døendes sidste tid mere tryg. Det nye team starter op i begyndelsen af marts og bliver den første vågetjeneste på Region Hovedstadens Hospitaler.

’Det sidste døgn’

Vågetjenesten er et tilbud i den døendes sidste døgn. Når de ansatte på afdelingen vurderer, at den døende har mindre end et døgn igen, tilkalder de Vågetjenestens Frederiksberg Team.

Marianne Høyer, administrativ afdelingssygeplejerske på Medicinsk Afdeling, og Tina Ingerdahl, udviklingskonsulent hos Røde Kors, er enige om at samfundsudviklingen er en del af forklaringen på det øgede behov for omsorg for døende. Tina Ingerdahl forklarer:

- I takt med at folk lever længere, bliver deres pårørende ældre og har måske ikke energi til at sidde hos deres nære døende flere timer af gangen.
 


Marianne Høyer, administrativ afdelingssygeplejerske, Medicinsk Afdeling C10, Frederiksberg Hospital
Marianne Høyer tilføjer:
- Og så er der ekstra behov for at personalet træder til. Når der ikke er pårørende til at holde i hånden, bliver det naturligvis plejepersonalet, der er den nærmeste, varme hånd. Det er en opgave, vi gerne vil honorere, og som prioriteres højt. Desværre har vi ikke altid mulighed for at være fuldt til stede i disse situationer. Det håber vi, vågerne kan hjælpe os med.

Ideen opstod i en rød kuffert

Det var personalet der i sin tid kom på ideen til at få en vågetjeneste på afdelingen. Innovationsforum, som er et medarbejderdrevet idéforum på
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, havde sendt en rød kuffert rundt på afdelingerne. Tanken var, at personalet kunne skrive gode ideer på små kort og lægge i kufferten, som blev sendt tilbage til Innovationsforum. Og vågetjenesten var en af disse ideer. Marianne Høyer, fortæller:

- Vi oplever et stigende behov for vågere. Vi får rigtig mange cancer-patienter ind, som ikke har langt igen, og det er svært for plejepersonalet at afsætte de fornødne ressourcer, de gerne ville bruge sammen med de døende. Vi håber, at vågernes nærvær vil være med til at øge den menneskelige omsorg i døendes sidste tid.

Gæve vågere med stærkt fællesskab

- Man kan i princippet sidestille vågerne med de pårørende. De skal ikke hjælpe med noget som helst praktisk, de skal hverken hente et glas saft eller holde i forbindelse med vask, forklarer Tina Ingerdahl.

Røde Kors Hovedstaden har erfaring med at drive vågetjenester på plejehjem på Nørrebro og Østerbro. Og det nye vågeteam på Frederiksberg har allerede fået sine første 12 frivillige, som alle har erfaring med omsorg for døende.

- Det er nogle gæve frivillige, der er stillet op til vores nye vågeteam. Selv i en alder af 67 år hopper de op på cyklen for at våge over en døende – også i nattetimerne, fortæller Tina Ingerdahl med et varmt glimt i øjet.

Tina Ingerdahl, Udviklingskoordinator Røde Kors Hovedstaden

Når afdelingen kontakter Vågetjenesten, sammensætter teamlederen et hold af frivillige, som på skift våger i op til fire timer af gangen. Når en døende er gået bort vender gruppen deres oplevelser med hinanden og med teamlederen.

- Vågerne har som regel en god følelse af i fællesskab at have taget hånd om et andet menneske, fortæller Tina Ingerdahl.

Bliver projektet en succes, vil det blive udbredt til andre afdelinger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Redaktør