Landets første daghospital for patienter med ufrivillige bevægelser

Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital har som de første i Danmark åbnet et særligt daghospital for patienter med dystoni – en invaliderende sygdom, der kræver tværfaglig behandling på specialistniveau.

​​​

Dystoni var førhen meget svær at behandle, men i de seneste år er det lykkes at skabe fremgang for mange af patienterne. Blandt andet med botox-behandling til at hæmme aktiviteten i musklerne, fysio- og ergoterapi og såkaldt deep brain stimulation, hvor patienten får indopereret en elektrode i hjernen, som får strøm fra et batteri på patientens brystkasse.


Fra den indledende samtale, hvor dystoni-patienten med det samme både møder læge, sygeplejerske og fysioterapeut. (Foto: Søren Høgh Hansen)

- Vi har i Neurologisk Afdeling længe været i front med behandling af dystoni og med de nye behandlingsmetoder giver det god mening at etablere et daghospital. Derfor er vi meget glade for, at vi nu har fået de økonomiske rammer, der har gjort det muligt at indvie et daghospital, hvor vi kan tilbyde det tværfaglige set up, der er absolut nødvendig for dystoni-patienterne, siger ledende overlæge Lise Korbo.

Tryghed uden at være indlagt

Formålet med daghospitalet er at skabe de bedste rammer – fx før og efter en deep brain stimulation-operation uden at skulle belaste dem og deres pårørende med ekstra unødige indlæggelser .

- I daghospitalet kan vi tilbyde et planlagt og koordineret forløb og tage hånd om patienterne i et overskueligt og trygt miljø. Sygeplejersken er altid i nærheden, og vi kan træde til, når patienten skal have medicin eller hjælp til fx toiletbesøg. Dystoni-patienten vil se både en fast læge, sygeplejerske og fysioterapeut hvilket giver en tværfaglig tilgang, der er optimal for både diagnostik, behandling og opfølgning. På den måde ønsker vi at give vores patienter de bedste muligheder for at opleve livskvalitet, siger ansvarlig for daghospitalet overlæge Annemette Løkkegaard.

Mange specialister står klar

Da dystoni ofte påvirker patienterne på flere måder, er det nødvendigt at kunne trække på en række specialister. Udover at der til daghospitalet er tilknyttet både læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog og diætist til daghospitalet, kan en neurofysiolog, foniater (tale- og stemme lidelser), talepædagog, psykiater, socialrådgiver eller tandlæger også træde til.

 

FAKTA

Hvad er dystoni?

Patienterne med dystoni har ufrivillige sammentrækninger i musklerne. Det giver vridende, gentagne bevægelser og unaturlig kropsholdning. Sammentrækningerne kan være der hele tiden, de kan gå i gang i bestemte situationer, som f.eks. når patienten skal til at skrive, og de kan også bare lige pludselig begynde.

I de fleste tilfælde udgår de fra et bestemt sted, f.eks. fra nakkemusklerne, men en mindre gruppe har ufrivillige bevægelser i mange af kroppens muskler. Det kan være en svært invaliderende sygdom. Hos mange patienter vil sygdommen kunne give et stort tab i funktionsevne og livskvalitet.

Hvordan kan man komme i behandling?

Man kan blive henvist af egen læge, praktiserende speciallæge, et andet hospital eller intern fra Neurologisk Afdeling.

Redaktør