Kemo-behandling målrettet den enkelte patient

Nyt VIDEN+Behandlingen af fremskreden tarmkræft kan måske forbedres markant gennem et offentligt-privat samarbejde.

​​​

(Foto: Claus Peuckert)

Målrettet kemo-behandling med netop de stoffer, der bedst slår kræften ihjel hos den enkelte patient. Og dermed en langt mere effektiv behandling af aggressiv tyktarmskræft end den, vi kan tilbyde i dag.

Ny teknologi

Det er perspektiverne i et samarbejde, som Abdominalcenter K på Bispebjerg Hospital har med virksomheden 2cureX. Virksomheden har udviklet en ny teknologi, der gør det muligt at teste et stort antal forskellige kombinationer af kemo-behandlinger på kræftceller fra den enkelte patient - og dermed udpege den mest virksomme behandling.

Klinisk forsøg

Men først skal teknikkens træfsikkerhed, når det gælder om at forudsige, hvilke stoffer, der er virksomme, afprøves. Det sker ved et klinisk forsøg, der netop er sat i gang og skal løbe over et års tid. Der indgår ca. 100 danske og 100 tyske kræftpatienter, som modtager den almindelige kemo-terapi samtidig med, at deres mikro-tumorer udsættes for en mængde forskellige kombinationer af kemo-behandlinger.


Læs hele det nye tema her:

www.bispebjerghospital.dk/videnplus-bedre-kemo
www.frederiksberghospital.dk/videnplus-bedre-kemo

Webmagasinet VIDEN+

Læs hele webmagasinet VIDEN+ her. 

Tilmeld dig VIDEN+ nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig VIDEN+ nyhedsbrev og få en mail hver gang, der udkommer et nyt tema. Tilmeld dig nyhedsbrevet her. 

Om VIDEN+

Webmagasinet VIDEN+ går tæt på sundhedsforskning, tendenser og udvikling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
Udkommer ca. 10 gange om året.Redaktør