Kan man forebygge blodprop i hjernen ved at overvåge hjerterytmen?

Det vil nyt forskningsprojekt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler søge at afklare. Interesserede borgere, som ønsker at indgå i forsøget, er velkommen til at kontakte hospitalet.

​​​

Under ledelse af professor Jesper Hastrup Svendsen har Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, i et samarbejde med Roskilde Sygehus og Odense Universitetshospital, netop søsat et forskningsprojekt, hvor det forventes at 6000 borgere vil indgå.


En lille chip der måler hjerterytmen 24 timer i døgnet indgår i forsøget.

”Forskningsprojektet vil afklare om man, ved at overvåge hjerterytmen hele tiden med en lille chip under huden, kan opdage hjerterytmeforstyrrelser, som ellers ikke ville blive opdaget. Informationerne fra chippen overføres automatisk til sygehuset og her kan lægerne så afgøre, om der skal startes blodfortyndende behandling. Derved vil man muligvis kunne forhindre nogle af de frygtede blodpropper i hjernen” siger professor Jesper Hastrup Svendsen, Rigshospitalet.


Baggrund

Hvert år rammes 16.000 danskere af en blodprop i hjernen heraf 12.000 for første gang. En kendt årsag til blodprop i hjernen er atrieflimren, som er en hjerterytmeforstyrrelse i hjertets forkamre.
Mange mennesker har atrieflimren uden at mærke det, og bliver derved ikke diagnosticeret og sat i relevant behandling. Atrieflimren kan være til stede hele tiden, men kan også være periodevis, og derfor kan det være svært at opfange rytmeforstyrrelsen ved et hjertekardiogram (ekg), som kun giver et øjebliksbillede af hjertets rytme. Det kan derfor være en fordel at optage hjerterytmen over en længere periode, hvis man skal kunne påvise atrieflimren.

Formål med forsøget

Forsøget skal forsøge at afdække, om man kan forebygge blodprop i hjernen ved at overvåge hjerterytmen med en lille chip (en såkaldt loop-recorder), der placeres under huden på forsiden af brystkassen. Herved kan den 24 timer i døgnet overvåge hjerterytmen.

Hvem kan deltage?

Borgere kan deltage i forsøget, hvis man er ældre end 70 år og har en eller flere af følgende fire sygdomme:
- forhøjet blodtryk,
- sukkersyge,
- nedsat hjertepumpefunktion og
- tidligere blodprop i hjernen.

Hvis man allerede har fået diagnosticeret atrieflimren eller er i behandling med blodfortyndende medicin, kan man ikke deltage.

Borgere er velkommen til at kontakte hospitalet

Med udgangspunkt i en registrering af tidligere kontakter i sundhedsvæsenet, vil hospitalerne sende et brev til de borgere, som menes at være egnede til at indgå i forsøget. Men borgere kan også selv henvende sig.

Kontakt

Projektsygeplejerske Sisse Lund Jensen, Rigshospitalet,
tlf. 35 45 06 86, e-mail sisse.maj.lund.jensen@regionh.dk.
Projektsygeplejerske: Nina Løn, Bispebjerg Hospital,
tlf. 21 19 77 52, e-mail nina.loen.01@regionh.dk

 

FAKTA om forsøget

  • Formålet med forsøget er at afdække, om man kan forebygge blodprop i hjernen ved kontinuerlig at følge hjerterytmen.
  • I forsøget skal indgå 6000 deltagere, hvoraf 1500 vil få indopereret en lille chip under huden på brystkassen, der måler hjerterytmen, og 4500 vil indgå i en kontrolgruppe. Det er lodtrækning der afgør, om man kommer i den gruppe, der får indopereret apparatet eller ikke
  • Hvis man får anlagt chippen vil den overvåge hjerterytmen kontinuerligt gennem tre år og sende besked til hospitalet. Dette vil medføre kontrolbesøg på hospitalet og telefoninterview i løbet af perioden
  • Alle deltagere i forsøget skal en gang om året udfylde skemaer blandt andet om livskvalitet og funktionsniveau.
  • Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.
  • Læs mere om forsøget på hjemmesiden: www.loop-study.dk.
Redaktør