Indkaldelse til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler bliver digital

Nu er det snart slut med at skulle ud til postkassen for at hente en eventuel indkaldelse fra hospitalet. Fra 26. august vil man – hvis man er tilmeldt Digital Post fra det offentlige - modtage indkaldelsesbreve elektronisk i sin e-boks eller på borger.dk.

​​​

Borgere, som skal til undersøgelse eller behandling på Bispebjerg eller Frederiksberg Hospitaler, vil fremover modtage deres indkaldelsesbreve digitalt frem for med posten, hvis de er tilmeldt Digital Post. Det er dog ikke al post fra hospitalet der kan sendes digitalt endnu. For eksempel vil indkaldelse til røntgenundersøgelse og skanning foregå med papirbrev. Derfor skal man både tjekke den Digitale Postkasse og postkassen ved din bolig.

Første gang

Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, oplyser, at flere tiltag skal sikre, at indkaldelserne når frem til alle borgere, også selvom de ikke er fortrolige med digital post.

- Første gang et hospital i Region Hovedstaden sender en digital indkaldelse, modtager borgeren samtidig et fysisk brev i deres postkasse, der orienterer om, at de skal tjekke deres digitale postkasse. Har man ikke en digital postkasse, vil man fortsat modtage indkaldelser i papirform, men kun frem til 1. november 2014, medmindre man har bedt om at blive fritaget, forklarer Janne Elsborg og fortsætter:

- Vores medarbejdere har forberedt sig godt på ændringen, og vi vil også gerne hjælpe, hvis indkaldelsen skaber tvivl eller spørgsmål. Men det er kun Borgerservice i kommunerne, der beslutter, om borgere kan fritages for Digital Post.

Fritagelse og hjælp

Borgerservice og det lokale bibliotek står klar med hjælp til, hvordan man kommer i gang med digital post. Hvis man ønsker at blive fritaget, kan man søge om fritagelse hos Borgerservice.

Sparer tid og penge

Digitaliseringen er et led i en aftale mellem Danske Regioner og regeringen, og den har til formål at spare tid og penge ved at sænke udgifter til porto, mindske forbruget af papir og spare tid for lægesekretærerne, som tidligere skulle printe og pakke alle indkaldelser og bilag.

Digital Post er indført flere steder i regionen

De digitale indkaldelsesbreve går i luften den 26. august 2014 på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, men er allerede indført flere steder i regionen som Amager og Hvidovre Hospital, Bornholms Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital og Nordsjællands Hospital.

Fra 1. november 2014 skal alle borgere kunne modtage digital post fra det offentlige, hvis de er over 15 år og har et CPR-nummer – med mindre, de har søgt om fritagelse for Digital post hos Borgerservice.

Læs mere

om digital post og hvordan man tilmelder sig på www.borger.dk/digitalpost.

Redaktør