Hurtige gåture er bedre for hjertet

Hospitalets forskningsudvalg kårer for anden gang ”Månedens forskningsartikel”. Kardiologisk Afdeling står bag vinderartiklen, som handler om, at hurtig gang nedsætter risikoen for hjertesvigt mere end lange gåture. Læs mere om artiklen og hovedforfatteren Hans Askelund Sævereid…

​​​

Hans Askelund Sævereid. (Foto: Søren Høgh Hansen)

Den danske titel på artiklen er ”Fysisk aktivitet og hjertesvigt: Betydningen af volumen og intensitet”.
Redaktionen har bedt Hans Askelund Sævereid svare på en række spørgsmål om projektet og sig selv:

Hvad handler projektet om?

”Det er velkendt, at fysisk aktivitet beskytter mod hjertesvigt. Projektet har undersøgt, om det i forhold til hjertesvigt betyder mest at gå i længere tid eller at gå med høj intensitet. Vi har anvendt data fra Østerbroundersøgelsen, og herfra har vi oplysninger om, hvor lang tid personerne går dagligt, og hvor hurtigt de går. Vi har sammenholdt oplysningerne med senere indlæggelse eller død af hjertesvigt. Resultatet bekræftede, at fysisk aktivitet beskytter mod udviklingen af hjertesvigt, og at intensiteten af gang er vigtigere end varigheden”.

Hvad er de vigtigste konklusioner?

  • Personer med høj ganghastighed har 70 % lavere risiko for at udvikle hjertesvigt. Moderat ganghastighed sænker risikoen med 50 % sammenlignet med personer, som går relativt langsomt
  • Hastigheden af gang er vigtigere end varigheden: Personer, som går mindre end 1 time, 1-2 timer eller mere end 2 timer dagligt, har næsten samme risiko for hjertesvigt

Hvem kan bruge resultaterne, og hvad kan de bruge dem til?

”Forhåbentlig kan vi alle drage nytte af resultaterne på et tidspunkt, fordi de handler om forebyggelse. Sundhedsstyrelsen siger i dag, at man skal gå minimum en halv time om dagen, og at en del af træningen i løbet af en uge skal være af højere intensitet. Så der er jo definitive studier, der viser vigtigheden af højere intensitet. Forhåbentlig kan artiklens resultater, hvis de kan bekræftes i andre studier, påvirke retningslinjerne for fysisk aktivitet og derigennem på sigt nedsætte hjertesvigt”.

Hvad driver dig som forsker?

”Først og fremmest interessen for faget, specielt kardiologi, forebyggelse, kost og motion. Det er rigtig spændende at se forskningen i sammenhæng med patienterne ude i den kliniske hverdag. Vejen fra forskning til klinik er ikke altid så lang, som den kan være. Grundforskning er selvfølgelig rigtig vigtig, men det, der driver mig, er primært interessen for faget og de muligheder, der ligger i at undersøge ukendte faktorer, som i den lange ende kan give vores patienter et bedre helbred”.

Har du et forbillede som forsker?

”Det er inspirerende at være i en gruppe, som producerer forskning, og jeg er meget inspireret af den forskningsgruppe, som jeg har arbejdet sammen med, herunder professor Eva Prescott fra Kardiologisk Afdeling og en række ph.d.-studerende. Jeg har i mange år haft interesse for fysisk aktivitet, og har fulgt Cardiac Excercise Research Group på universitetet i Trondheim. De arbejder med hjertesygdomme, fysisk aktivitet og forebyggelse, som er de områder, jeg interesserer mig mest for”.

Hvordan ser du din fremtid som forsker?

”I øjeblikket er jeg i gang med at undersøge nye muligheder for projekter, og jeg håber, at det kan ende med et ph.d.-projekt. Jeg har altid dyrket meget motion, og jeg synes forebyggelsesarbejde, kost og motion er rigtig spændende. Lige nu arbejder jeg så småt med et nyt projekt, som omhandler hvorvidt fysisk aktivitet kan forbedre overlevelse hos patienter, som har haft en blodprop i hjertet. Jeg glæder mig til forhåbentlig at kunne fortsætte inden for forskningsverdenen. På sigt håber jeg at kunne kombinere forskning med arbejdet som kliniker”.

Kort om Hans Askelund Sævereid

Hans Askelund Sævereid er 27 år og medicinstuderende. Han starter i efteråret 2014 på 12. semester. Efter 8. semester havde han et forskningsår ved Kardiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor han arbejdede med sit projekt. Projektet er hans første forskningsprojekt, som han udarbejdede sammen med sin vejleder Eva Prescott efter at have været i klinik på Kardiologisk Afdeling på 7. semester.

Redaktør