Stor bevilling til forebyggelse af modermærkekræft

Professor, overlæge Hans Christian Wulf har modtaget en million kroner fra Region Hovedstaden til et forskningsprojekt, der skal udvikle metoder til risikovurdering af personer med mistænkelige modermærker og modermærkekræft.

Kræft i huden rammer ofte unge mennesker, og hvert år bliver der registreret omkring 15.000 nye tilfælde. Det gør hudkræft til den mest almindelige kræfttype og stadig flere, også helt unge mennesker, får sygdommen.

Blandt de forskellige typer hudkræft er såkaldt malignt melanom eller modermærkekræft den mest frygtede: WHO anslår således, at omkring 80 procent af alle dødsfald ved hudkræft skyldes modermærkekræft, og i Danmark får omkring 2.300 personer diagnosen hvert år.

Skræddersyet behandling

Hans Christian Wulfs projekt på Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling (hud- og kønssygdomme), Bispebjerg Hospital, fokuserer på at bestemme den individuelle risiko for at udvikle ny modermærkekræft hos patienter, der allerede er ramt af sygdommen.

Metoden bliver den første af sin art i verden, og vil være en stor hjælp i arbejdet med at sammensætte det optimale, skræddersyede behandlings- og forebyggelsesforløb for patienter med modermærkekræft og personer med mistænkelige modermærker.

Projektet undersøger sammenhængen mellem skader på huden efter UV-bestråling af forskellige pigmenttyper i huden og deres betydning for patienternes genetiske evne til at reparere UV-fremkaldte DNA-skader.

Håbet er derfor også, at metoden på længere sigt kan være et skridt på vejen mod at udvikle stoffer, der kan hjælpe til med at reparere skaderne efter UVbestråling, så de ikke udvikler sig til malignt melanom.

I alt 25 millioner delt ud

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har aktuelt uddelt i alt 25 millioner kroner til 20 nye forskningsprojekter. Fonden modtog 146 ansøgninger, som samlet set giver et indblik i den omfattende og højt kvalificerede forskning, der finder sted på regionens hospitaler.

Kontaktperson

: Hans Christian Wulf, h.wulf@regionh.dk, tlf. 3531 3155

Redaktør