Selvlysende kræftceller

VIDEN+ Fra operationsgang til ambulatorium: Fluorescerende kræftceller og nye instrumenter giver blærekræftpatienter et mere skånsomt forløb.

Forskerne på Urologisk Afdeling på Frederiksberg Hospital er i løbet af de sidste år lykkedes med at flytte diagnostik og behandling af blærekræft fra operationsgangen til ambulatoriet – til gavn for patienterne.


Sparer kontrolbesøg

Ved hjælp af et fluorescerende stof, der sprøjtes op i blæren, bliver det muligt at se kræftceller i blæren på et tidligt stadie. Samtidigt har de forbedret den metode, der bruges til at tage vævsprøver i ambulatoriet, så man får en mere sikker diagnose. Den ny metode kan spare patienterne for mange kontrolbesøg og operationer.

Bedre livskvalitet?

I øjeblikket er afdelingen i gang med et forskningsprojekt, der skal vise, om vævsprøver taget ved en kikkertundersøgelse i ambulatoriet giver en lige så sikker diagnostik med vævsprøver, der tages under bedøvelse.

Sandsynligvis vil det give patienterne en bedre livskvalitet, at de kan nøjes med at komme i ambulatoriet i et par timer og få fjernet mindre svulster i lokalbedøvelse frem for at skulle indlægges


Læs mere og se video om forskningen i blærekræft på:

www.frederiksberghospital.dk/videnplus-blaerekraeft

www.bispebjerghospital.dk/videnplus-blaerekraeft

Webmagasinet VIDEN+

Læs hele webmagasinet VIDEN+ her. 

Tilmeld dig VIDEN+  nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig VIDEN+ nyhedsbrev og få en mail hver gang, der udkommer et nyt tema. Tilmeld dig nyhedsbrevet her. 

Kommentér artikler og video

Du kan nu også skrive kommentarer til alle artikler og videoer. Kommentarfeltet ligger nederst på siderne.

Om VIDEN+

Webmagasinet VIDEN+ går tæt på sundhedsforskning, tendenser og udvikling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
Udkommer ca. 10 gange om året.

Redaktør