Samtaler hjælper

Nyt VIDEN+ De pårørende lider også, når der er sygdom i familien. Men samtaler kan løsne op.Det hjælper på livskvaliteten og gør den sidste tid nemmere, når sygeplejersken giver sig tid til at tale med patienterne og deres pårørende om de udfordringer, de møder i dagligdagen - og finde fælles løsninger på dem.

Det viser et forskningsprojekt på Palliativ Afdeling på Bispebjerg Hospital, som tager udgangspunkt i ressourcerne hos alvorligt syge kræftpatienter og deres pårørende.

Samhørighed

I projektet var hjemmesygeplejerskens rolle at finde frem til ressourcerne hos patienterne og deres pårørende - og støtte dem i at bede om hjælp hos andre, hvis der var behov for det. Samtidig var de grundige samtaler ofte en anledning til at få talt om, hvordan de pårørende egentlig havde det med situationen og få skabt en samhørighed.

Hele mennesker

Mange patienter har givet udtryk for, at de føler sig som et helt menneske, når de bliver mødt af en sygeplejerske i hjemmet, der ikke kun kommer for at hælde tre tabletter op.

Når forskningsprojektet er færdigt, bliver opgaven at få omsat erfaringerne fra projektet til den daglige sygepleje af alvorligt syge patienter.


Læs mere og se video om sygeplejeforskningen på:

www.bispebjerghospital.dk/videnplus-sygeplejeforskning
www.frederiksberghospital.dk/videnplus-sygeplejeforskning

Webmagasinet VIDEN+

Læs hele webamagasinet VDEN+ her. 


Tilmeld dig VIDEN+  nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig VIDEN+ nyhedsbrev og få en mail hver gang, der udkommer et nyt tema. Tilmeld dig nyhedsbrevet her. 

Kommentér artikler og video

Du kan nu også skrive kommentarer til alle artikler og videoer. Kommentarfeltet ligger nederst på siderne.

Om VIDEN+

Webmagasinet VIDEN+ går tæt på sundhedsforskning, tendenser og udvikling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
Udkommer ca. 10 gange om året.

Redaktør