På mission for sundere lunger

Bor du i nærheden af Bispebjerg eller Frederiksberg Hospital? Så læg vejen forbi i morgen, onsdag den 20. november. Her kan du i anledning af den Internationale Lungedag få målt din lungefunktion og meget mere. På Bispebjerg foregår det kl. 10-13, på Frederiksberg kl. 14-17.


Det sker på Bispebjerg Hospital


På Bispebjerg Hospital kan du i forhallen, indgang 60, mellem kl. 10-13 få målt din lungefunktion (pusteprøve), tale med en lungesygeplejerske, en lungelæge eller en lungeforsker og måske deltage i et forløb i lungeforskningen. Du kan også tale med en rygestoprådgiver.

Det sker på Frederiksberg Hospital


På Frederiksberg Hospital er man i Medicinsk Ambulatorium, vej 2, indgang 1 i stuen mellem kl. 14-17 også på mission for sundere lunger – her kan du få målt din lungefunktion, tale med en diætist, en motionsvejleder og fysioterapeut samt få rygestopvejledning i anledning af lungedagen. 

En hjælp for mange til at styrke lungefunktionen

Ca. 1. million danskere lider i større eller mindre grad af fx astma, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) eller en sjælden lungesygdom, og alt for mange ved ikke, at de er syge. På Lungedagen onsdag 20. november 2013 tilbydes alle danskere et gratis lungetjek, når Danmarks Lungeforening sammen med apoteker, kommuner, hospitaler og praktiserende læger over hele landet deltager i missionen for SUNDERE LUNGER.

Lyt til dine lunger

Åndenød, hoste og følelsen af ikke at ’have nok luft’, er nogle af de symptomer, man kan opleve, hvis man lever med en uopdaget lungesygdom. En lungefunktionstest, også kaldet spirometri, kan hurtigt afsløre, om man har en lungesygdom eller om man er i farezonen for at få en lungesygdom.

-Symptomer som fx åndenød og hoste forveksles ofte med dårlig kondi, og derfor er der desværre mange, der først kommer til lægen, når op mod halvdelen af deres lungefunktion allerede er væk. Derfor vil jeg opfordre alle, som oplever, at de bliver let forpustede, ofte har slim i luftvejene, har daglig hoste og er rygere eller er ex-rygere til at få et lungetjek på Lungedagen, siger Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening.

Ca. 5 ud af 10 tager medicin forkert

Hvis man er syg i sine lunger, er der masser, man selv kan gøre for at få et godt liv med sygdommen. Man kan fx holde sig fysisk aktiv, blive røgfri og tage sin medicin rigtigt.

-Ca. halvdelen af danskerne tager deres inhalationsmedicin forkert, og det kan betyde, at de ikke får det fulde udbytte af medicinen. Derfor er det en god idé at lade apotekets personale hjælpe sig med at genopfriske teknikken regelmæssigt, uanset om man er ny eller erfaren bruger af inhalationsmedicin. Vi kalder tilbuddet Tjek På Inhalation, og det tager kun 10 minutter, siger Birthe Søndergaard, sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen

Vinde en Kildemoes el-cykel

På Lungedagen kan alle deltage i lodtrækningen om en Kildemoes el-cykel. Man deltager i konkurrencen på www.lunge.dk/konkurrence

Se hvor der afholdes arrangementer på Lungedagen 2013 på www.lunge.dk/arrangementer

KONTAKT

Charlotte Larsen, pressemedarbejder, Danmarks Lungeforening, mobil 41 61 26 29, e-mail: cl@lunge.dk

TEST DIG SELV – Har du KOL? 

 1. Er du mere end 35 år? 
 2. Har du gennem flere måneder haft daglig hoste? 
 3. Har du ofte slim i luftvejene? 
 4. Bliver du let forpustet, f.eks. når du skal op af trapper? 
 5. Er du ryger eller ex-ryger?
Hvis du kan svare ja på mindst tre af disse spørgsmål, bør du gå til læge og få målt din lungefunktion.

Kilde: Danmarks Lungeforening

FAKTA OM LUNGESYGDOMME

 • 430.000 lever med KOL og godt 350.000 med astma 
 • Arbejdsmedicinske undersøgelser viser, at omkring 65.000 danskere har en arbejdsrelateret lungesygdom 
 • Knap 100.000 børn og unge under 17 år har problemer med at trække vejret hver dag på grund af luftvejssygdomme 
 • Luftvejssygdomme er den hyppigste årsag til indlæggelser på børneafdelinger
Kilde: Danmarks Lungeforening

FAKTA OM LUNGEFUNKTIONSTES (OGSÅ KALDET SPIROMTERI) 

 • Testen vurderer lungefunktionen ved at måle hvor meget og hvor hurtigt, man kan puste luft ud af sine lunger 
 • Ved undersøgelsen bruges et spirometer, som er et måleapparat med et mundstykke i 
 • Testen kan fortælle dig, om din lungefunktion er normal eller nedsat, og om man har KOL, astma eller andre lungesygdomme 
 • Du kan få en lungefunktionstest hos egen læge eller få en henvisning til en lungemedicinsk afdeling 
 • Lungefunktionen afhænger hos alle af køn, alder, højde og vægt
Kilde: Danmarks Lungeforening
Redaktør