Ny professor vil have mere styr på giften

Overlæge, dr.med. Kim Peder Dalhoff, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, er udnævnt til professor ved Københavns Universitet i klinisk farmakologi (med fokus på klinisk toksikologi).

”Vi mangler viden om, hvordan vi behandler forgiftede patienter, hvor alvorlig forgiftningen er, og hvilke faldgruber, der kan være i behandlingen”, lyder det fra Kim Dalhoff, når den nyudnævnte professor hurtigt skal sætte ord på udgangspunktet for sin forskning.

Lægerne skal klædes bedre på

Forgiftninger fylder rigtig meget i det danske sundhedsvæsen. Hvert år bliver omkring 13.000 danskere indlagt med forgiftninger, og hertil kommer et stort antal henvendelser fra vagtlæger og praktiserende læger, der søger råd og vejledning om forgiftninger fra Giftlinjen. I mange tilfælde kan det være vanskeligt at diagnosticere en forgiftning, finde viden om hvordan giften virker, og at få kontakt til lægefaglig rådgivning, der har kompetence i behandlingen af forgiftninger og som har viden om modgifte, der kan redde patienten.

 ”Den enkelte læge ved simpelthen ikke nok, og det skal vi råde bod på med en styrket forskning, videndeling og undervisning inden for klinisk toksikologi”, siger Kim Dalhoff.

En kompetent baggrund

Da de fleste giftstoffer omsættes i leveren, er Kim Dalhoffs baggrund med 17 års klinisk erfaring som speciallæge i leversygdomme, som speciallæge i klinisk farmakologi (læren om lægemidler) og med sin store erfaring fra arbejdet i Giftlinjen, som han var med til at etablere i 2006, et godt udgangspunkt for at løfte både forskning, undervisning og forebyggelse inden for forgiftninger.

Hans forskningsmæssige interesser har især drejet sig om de biologiske mekanismer, som regulerer afgiftningen af det smertestillende middel paracetamol, som er det aktive stof i fx Panodil®. Omkring 4.000 danskere bliver hvert år indlagt med denne type forgiftning, som også er den hyppigste lægemiddelforgiftning.

På vej mod en mere præcis og individuel behandling

Aktuelt arbejder Kim Dalhoff blandt andet med de såkaldte mikroRNA signalstoffer, der muligvis kan give en mere præcis prognose for en paracetamol-forgiftet patient, og om patienten fx skal levertransplanteres eller kan nøjes med understøttende behandling i en periode, mens man venter på at leverfunktionen bliver gendannet.

I et andet projekt undersøger han, hvordan man med forskellige dialysemetoder kan trække et lægemiddel ud af blodet efter en forgiftning. Et tredje studie handler om, hvordan man ved hjælp af genotyper i fremtiden kan give patienter en mere individuel tilpasset og detaljeret behandling for dermed at undgå en utilsigtet forgiftning eller det modsatte (terapisvigt).

En stædig brobygger

Kim Dalhoff beskrives af kollegaer som en både nysgerrig og vedholdende ildsjæl, der finder glæde i at skabe samarbejde og interaktion mellem forskergrupper. ”Han er en brobygger, et både venligt og engageret menneske, der følger sine projekter til dørs, og så er han en fremragende underviser”, er nogle af de ord, fagfællerne bruger, når de beskriver den nye professor.

Planen for Kim Dalhoff er da også at udbygge det videnskabelige samarbejde, både med de eksisterende nationale og internationale partnere, men også udvikle nye projekter sammen med fx kommunale sundhedsforvaltninger om forebyggelse af forgiftninger, eller øge kendskabet til forgiftninger i Grønland og på Færøerne. Derudover er et nyt videnskabeligt selskab – Dansk Selskab for Klinisk Toksikologi – på tegnebrættet.

Professor Kim Dalhoff afholder tiltrædelsesforelæsning fredag den 4. oktober kl. 14.00 med titlen: ”Giften i klinikken”.
Det foregår i auditoriet i Uddannelsescenteret, Bispebjerg Hospital, indgang 50.

Fakta om Giftlinjen

Giftlinjen på telefon 82 12 12 12 er Bispebjerg Hospitals landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få råd og hjælp om forgiftninger. Sygeplejersker og læger sidder klar ved telefonerne døgnet rundt.


Blå bog

  • Gift med Eva. Sammen har de to børn, Emilie på 13 år og Anders på 25 år
  • Interesser: sport, løb, spinning, tennis, rejser og god rødvin
  • Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet, 1983
  • Tilladelse til selvstændigt virke som læge 1985
  • Den medicinske doktorgrad, Københavns Universitet, 1996
  • Speciallæge anerkendelse i hepatologi 1997
  • Klinisk lektor (klinisk farmakologi), Københavns Universitet, 1999
  • Speciallæge anerkendelse i klinisk farmakologi 2002.

 

Redaktør