Alzheimer patienter kommer i form

VIDEN+ Måske kan fysisk træning forsinke udviklingen af Alzheimers sygdom?


Foto: Claus Peuckert. Modelfoto. 


Hjælper det at træne fysisk, hvis man har Alzheimers sygdom? Kan træningen styrke patienternes hukommelse og forsinke sygdommens udvikling? Det er det store spørgsmål i et forskningsprojekt, som Forskningsenheden for Muskoloskeletal Rehabilitering på Bispebjerg Hospital deltager i.

Bedre hukommelse?

Hos mus med Alzheimers sygdom er det vist, at fysisk træning reducerer mængden af det skadelige protein beta-amyloid i hjernen, og at musenes hukommelse bliver bedre. Projektet skal vise, om det samme er tilfældet for mennesker.

Formålet er at udvikle og afprøve et fysisk træningsprogram til hjemmeboende med let-moderat Alzheimer. I alt deltager 192 patienter fra hele Danmark. De træner på kondicykel, cross trainer og løbebånd. En gruppe træner tre gange om ugen i fire måneder en anden tre gange om ugen i en måned

Glade og veltrænede

Erfaringerne indtil nu er, at patienterne gennemgående er meget glade for træningen – så glade, at der er mere end 90 procent fremmøde. Projektet viser også, at deltagerne kan komme i rigtig god fysisk form. De endelige resultater af forskningsprojektet ligger klar i slutningen af 2014.

Læs mere og se video om forskningen i genoptræning på:

www.bispebjerghospital.dk/videnplus-fysforskning


Webmagasinet VIDEN+

Læs mere om webmagasinet VIDEN+ her. 

Tilmeld dig VIDEN+  nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig VIDEN+ nyhedsbrev og få en mail hver gang, der udkommer et nyt tema. Tilmeld dig nyhedsbrevet her. 

Kommentér artikler og video

Du kan nu også skrive kommentarer til alle artikler og videoer. Kommentarfeltet ligger nederst på siderne.

Om VIDEN+

Webmagasinet VIDEN+ går tæt på sundhedsforskning, tendenser og udvikling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
Udkommer ca. 10 gange om året.

Redaktør