Årets Lassen-pris går til Albert Gjedde

Professor, dr.med. Albert Gjedde modtager Niels A. Lassen prisen 2013, der blev uddelt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers forskningsdag, Lassen-dagen.

Prisen uddeles af Niels A. Lassen fonden, som blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, dr.med. Niels A. Lassen (1926-1997), som var én af det 20. årh. mest betydningsfulde hjerne- og cirkulationsforskere i Danmark.

Niels A. Lassen var tilknyttet Bispebjerg Hospital, og prisen blev uddelt på hospitalets forskningsdag i år mandag den 9. december, 2 dage efter Niels A. Lassens fødselsdag.

Albert Gjedde er professor i neurobiologi og farmakologi og institutleder for Instituttet for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet.

Han er tillige adjungeret professor ved McGill Universitet, Johns Hopkins Universitet og Aarhus Universitet. Efter embedseksamen i 1973 var han tilknyttet Fysiologisk Institut ved Københavns universitet og hans disputats, forsvaret i 1983 udgik herfra. Fra 1989 til 1994 var han leder af McConnell Brain Imaging Center ved McGill University i Montreal. Herefter blev han i 1994 leder af det nyoprettede PET-centret og senere af Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet Hospitals. I 2008 vendte han så tilbage til København i sin nuværende funktion.

Albert Gjeddes forskning fokuserer på forholdet mellem neuroplasticitet og neurotransmission belyst ved kortlægning radioligandbinding og neuroplastiske ændringer i hjernens funktioner.

Forholdet mellem energi metabolisme og neurotransmission udforskes ved at registrere ændringerne i energi metabolisme og cognitiv funktion under farmakologisk og anden påvirkning.

I sin forskning har Albert Gjedde brugt PET til at signalstoffer og neuroreceptorer under forskellige funktionelle forhold i hjernen, normale såvel som patologiske, samt til at vurdere rumlige og tidsmæssige relationer mellem ændringer af cerebral blodgennemstrømning, som er almindeligt anvendt som et mål for hjerne arbejde, og den cerebrale oxygenforbrugshastighed.


FAKTA

Det er 15. gang, at Niels A. Lassen prisen uddeles.

Prisen er indstiftet til ære for Niels A. Lassen, der gennem en lang forskerkarriere, dels som overlæge, dels som professor, var tilknyttet Bispebjerg Hospital.

Niels A. Lassen er som nævnt en af det 20 årh. mest betydningsfulde danske lægevidenskabelige forskere.

Niels A. Lassen udviklede sammen med Edda Sveinsdottir flere banebrydende metoder til måling af kroppens blodgennemstrømning og stofskifte, og han var en pioner i udviklingen i de metoder, der i dag - verden over - med stort udbytte bruges til at kortlægge hjernens funktion.

Niels A. Lassen prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 Kr. Prisoverrækkelsen fandt sted mandag 09.12.13, hvor professor Aber Gjedde holdt foredrag med titlen "Alzheimer's Disease, Positron Emission Tomography, Amyloid Cascade, and Beyond….".

For yderligere information kontakt:

Hans-Henrik Parving, professor, overlæge, dr. med, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Rigshospitalet
E-mail hhparving@dadlnet.dk.

Bestyrelsen for Niels A. Lassen fonden: Hans-Henrik Parving, professor, dr.med. (formand), Per Holstein, overlæge, dr.med., Steen Levin Nielsen, overlæge, dr.med., Olaf B. Paulson, professor, overlæge, dr.med., Niels Rossing, dr.med., Lars Friberg, overlæge, professor.

Redaktør