12 mio. kr. til mere effektiv behandling af tyktarmskræft

Forskergruppe fra Bispebjerg Hospital modtager 12 mio. kr. fra Højteknologifonden til udvikling af ny teknologi til behandling af de mest aggressive former for tyktarmskræft.

- Fremtiden tegner nu meget lysere, konstaterer en glad Henrik Harling, ledende overlæge Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital, da meddelelsen om de 12 mio. kr. kom fra Højteknologifonden. Financieringen skal bruges til at udvikle en ny teknologi, der indenfor en kort årrække kan blive et vigtigt værktøj i behandlingen af de mest aggressive former for tyktarmskræft. Med den såkaldte 2Select teknologi er det muligt at foretage en personligt, tilpasset behandling af patientens kræftsvulst.

- Et stort antal patienter med tyktarmskræft diagnosticeres så sent i sygdomsforløbet, at en kirurgisk behandling ikke er mulig. Sådanne patienter tilbydes standard kemoterapi, og med støtten til 2Select teknologien ser vi store muligheder for at forbedre denne kemoterapi, siger ledende overlæge Henrik Harling.


Ledende overlæge Henrik Harling Abominalcenter K og direktør Ole Thastrup 2CureX. (Alle foto: Søren Høgh Hansen)

Synergieffekt

Forskningsenheden på Bispebjerg samarbejder i det daglige med biotekfirmaet 2CureX, som også har til huse på hospitalet, Onkologisk Klinik Rigshospitalet og teknologivirksomheden Unisensor. Samarbejdet blev etableret for flere år siden, og er et godt eksempel på den store synergieffekt, der ligger i offentligt-privat samarbejde i sundhedsvæsenet.

I dag gives samme slags kemoterapi med i samme dosering til alle patienter, og det underlige er, at kemoterapien virker rigtig godt på nogle patienter, mens andre slet ikke har gavn af den.

-Vi har ikke tidligere haft mulighed for på forhånd at undersøge, hvilken slags kemostoffer og i hvilken styrke, vi skal give for at opnå maksimal effekt. I vort igangværende forskningsprojekt udtager vi frisk kræftvæv fra patienter med tyktarmskræft, og i laboratoriet opdyrker vi små kolonier (spheroider) af kræftcellerne. Disse spheroider udsætter vi efterfølgende for talrige koncentrationer og kombinationer af kemoterapi for at finde netop den opskrift, der slår den enkelte patients kræftceller ihjel, slutter Henrik Harling.

Først i det nye år starter Rigshospitalet i et protokolleret forsøg med at give kræftpatienterne den individualiserede kemoterapi , som forskerne på Bispebjerg har identificeret.

Fakta tyktarmskræft

Tyktarmskræft er en af de hyppigste kræftsygdomme med mere end 280.000 nye tilfælde årligt i Europa. På trods af forbedret indsigt i sygdommen registreres der i Europa ca. 140.000 dødfald årligt på grund af tyktarmskræft.

Om 2Select teknologien

• 2Select teknologien gør det muligt at teste samtlige kombinationsbehandlinger anvendt i Europa og USA på kræftceller fra den enkelte patient. Fra en vævsprøve af patientens tumor etableres en population af mikro-tumorer med samme egenskaber som den oprindelige tumor. På disse tumorer vil det blive muligt at identificere den behandling, der mest effektivt bremser spredning af kræften og slår de eksisterende kræftsvulster ihjel.

• Den bagvedliggende teknologi for 2Select, der er udviklet af projektparterne i samarbejde med nationale og internationale partnere, er på vej i kontrollerede kliniske forsøg omkring årsskiftet.

Redaktør