Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Opdateret 27/3 kl. 21 om test af personale.

Information på denne side gælder ansatte på:

 • Hospitaler i Region Hovedstaden
 • Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Region Hovedstadens Apotek
 • Den Sociale Virksomhed
 • Koncerncentrene

Ansættelsesforhold


Test af personale

Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af COVID-19 er blevet opdateret. Det betyder, at medarbejdere kan blive henvist til test og vende hurtigere tilbage på arbejdet.

Medarbejdere kan henvises, hvis de sammen med deres leder vurderer, at følgende kriterier er mødt:

Se hvor og hvordan et testforløb foregår i denne figur:


Se illustrationen i stort format

Hjemsendelse (opdateret 26/3 kl. 16)

Der kommer løbende nyt fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, som Center for HR og Uddannelse orienterer sig i og på den baggrund opdaterer regionens egne meldinger. Sundhedsstyrelsens retningslinjer til sundhedssektoren kan læses her:

"Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet" 18.03.20

"Personale og arbejdsgivers ansvar for at hindre smittespredning med COVID-19" 13.03.20

Følgende gælder for medarbejdere, der har symptomer på COVID-19: :

 • Hvis medarbejdere i deres arbejde har haft nær kontakt med patient med bekræftet COVID-19 – fx ved ikke at benytte værnemidlerne på de foreskrevne måder – påhviler der lederen en særligt skærpet forpligtelse til at sikre, at medarbejderen har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer, til og med 14 dage efter kontakt.

 • Ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen forlade arbejdet.

 • Ved luftvejssymptomer kan medarbejderen møde på arbejde fra 48 timer efter symptomfrihed.

 • Medarbejdere uden symptomer og medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt.

Medarbejdere med konstateret COVID-19 eller symptomer på COVID-19 er forpligtet til at oplyse leder om det, så der kan søges sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.

Medarbejdere, der allerede er sendt hjem på grund af COVID-19, kommer tilbage på arbejde, hvis de er symptomfri.

Rejser

Sundhedsstyrelsen opfordrer kraftigt til, at man holder sig hjemme i 14 dage, hvis man kommer hjem fra udlandet. Dvs. der skelnes ikke længere mellem røde og orange områder.

Sundhedsstyrelsen har i forhold til bl.a. sundhedspersonale anbefalet, at medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, aftaler tilbagevenden til arbejdet med leder. Herunder om der kan tilbydes vurdering af medarbejderen for smitte med COVID-19. Hensigten er at foretage en konkret og individuel vurdering af, om medarbejderen kan påbegynde arbejdet umiddelbart efter hjemkomst.

I regionen vil vi i den konkrete vurdering lægge os op ad den måde, vi håndterer situationer, hvor en medarbejder har haft nær kontakt med en patient med bekræftet COVID-19 – fx ved ikke at benytte værnemidlerne på de foreskrevne måder. Det vil bl.a. sige, at ledere og medarbejdere skal have øget opmærksomhed på symptomer på COVID-19.

Øvrige hjemsendelser

Regeringen har meldt ud, at alle offentligt ansatte skal blive hjemme, medmindre de varetager en kritisk funktion. Alle hospitaler, virksomheder og centre afklarer løbende hvilke medarbejdere, der ikke skal møde op på arbejde i lyset af regeringens udmelding til offentligt ansatte. 

Koncerncentrene har valgt at sende langt den overvejende del af medarbejderne hjem og arbejde hjemmefra. De står fortsat til rådighed for opgaver, koordination og understøttelse mv. via Skype, mail og telefon. Video: Hvornår er man syg?

Jens Lundgren er overlæge og professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet. I videoen her svarer han bl.a. på:

 • ​Hvornår skal man som ansat være bekymret for, at man har fået coronavirus?

 • Må man gå på arbejde, hvis man hoster og er snottet?

 • Hvornår må man gå på arbejde igen, hvis man er blevet testet positiv for COVID-19?

 • Er sundhedspersonalet i særlig risiko for at blive smittet?

 • Er der særlige forholdsregler man skal tage for at beskytte sine pårørende udenfor hospitalet?

Varighed: 3.16 min.Medarbejdere i særlige risikogrupper for COVID-19 smitte og alvorlig sygdom (opdateret 14/3 kl. 20)

Sundhedsstyrelsen har listet hvem der er i særlig risikogruppe, herunder bl.a. personer med kronisk sygdom, nedsat immunforsvar og gravide (ud fra et forsigtighedshensyn).

Læs mere om særlige risikogrupper på SST.dk

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til håndtering af særlige risikogrupper:

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe, per automatik sygemeldes og hjemsendes.

 • Ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe bør ikke udsættes for oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for smitte med COVID-19, eller patienter med bekræftet positiv prøve for SARS-CoV-2.

 • I dialog mellem leder og den enkelte medarbejder foretages en individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende fortsat varetager sin sædvanlige funktion.

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at medarbejdere, der varetager funktioner, hvor de med stor sandsynlighed udsættes for smitte, flyttes til anden opgave eller funktion uden oplagt smitteeksponering.

 • Medarbejdere, herunder især medarbejdere i særlige risikogrupper, skal informeres om væsentlige smittekilder, samt hvilke foranstaltninger de kan tage i forhold til at skærme sig mod smitte. Information håndteres både lokalt og kan tilgås via intranet, RegionH.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST.dk) og coronasmitte.dk.

Særligt om gravide

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide skulle være særligt eksponeret, at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster eller at fostre har en særlig risiko.

Men ud fra et forsigtighedshensyn håndteres gravide ifølge retningslinjerne under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation.Hvis du bor uden for danske grænser (opdateret 13/3 kl. 21)

De danske grænser er blevet lukket midlertidigt til og med 13. april 2020. Det betyder, at kun danskere samt udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål kan komme ind i landet. Et anerkendelsesværdigt formål er fx, hvis man arbejder i Danmark.  

For jer udenlandske medarbejdere i Region Hovedstaden med bopæl i udlandet – fx i Sverige – betyder dette, at I ved grænsen til Danmark skal kunne vise, at I har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. 

Region Hovedstaden har 14. marts 2020 sendt et brev med dokumentation for din ansættelse i regionen via eBoks (alternativt til din arbejdsmail, hvis du ikke er tilmeldt digital post). Brevet kan vises ved den danske grænse som dokumentation for, at du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.Psykologisk rådgivning (opdateret 25/3 kl. 15)

Du kan få psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Rigshospitalets medarbejdere kan benytte psykologerne på Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik tilbyder også debriefing af medarbejdere efter voldsomme eller uventede begivenheder på hospitalet. Man kan henvende sig til Krisepsykologisk Klinik med eller uden lederens viden eller medvirken. Klinikken kan kontaktes på telefon 3545 7850 alle hverdage mellem kl. 9 – 15.

Medarbejdere på Region Hovedstadens øvrige hospitaler og virksomheder kan få hjælp af psykologer fra Falck Healthcare til akut psykologisk rådgivning, fx psykisk førstehjælp og debriefing og til anden psykologisk rådgivning, fx i forhold til stress og udbrændthed.

Rådgivningen bliver givet til både grupper af medarbejdere og til enkeltpersoner. For at forebygge smitterisici bliver rådgivningen i den kommende tid gennemført pr. telefon eller som webbaseret/virtuel rådgivning i stedet for ved personligt fremmøde. Ved henvendelse til Falck Healthcare skal man oplyse, om man vil have telefonisk eller webbaseret/virtuel rådgivning.

Ring til en af disse kontaktpersoner for at få at vide, hvordan du kommer i kontakt med Falck Healthcare.

Hospital/virksomhedNavnTelefonnummer
Amager og Hvidovre HospitalGitte Pedersen3862 3252
Bispebjerg og Frederiksberg HospitalJytte Kruckow2031 3397
Bornholms HospitalJens Bjerre Bergholdt3867 0102
Herlev og Gentofte HospitalBirgitte Juul Diekmann3867 4009
Nordsjællands HospitalMichael Ballegaard4829 6021
Region Hovedstadens PsykiatriLine Juul Christensen
3864 0029
Region Hovedstadens ApotekDorte Langhoff4457 7715
Region Hovedstadens AkutberedskabKaren Deibjerg Heinrich2388 5693
Steno Diabetes Center Hanne Laursen Cozzari3091 3325
Den Sociale VirksomhedMark Henriksen3866 6962
KoncerncentreneThomas Winther Bach3866 9807


Studerende og elever


Studerende og elever (opdateret 27/3 kl. 10)

Elever og studerende kan bidrage til at håndtere den helt særlige situation, vi står i. Der er derfor enighed om, at klinikophold så vidt muligt skal fortsætte.

Studerende og elever, som endnu ikke har været i praktik, skal heller ikke sendes i praktik, før situationen har ændret sig. For social- og sundhedsassistentelever betyder det, at de ikke skal i hospitalspraktik og/eller psykiatripraktik, før situationen har ændret sig. Dette fordi de ikke har erfaring fra områderne fra tidligere.

Den sædvanlige hold- eller gruppeundervisning gennemføres ikke.

Som normalt kan de studerende og eleverne bidrage til:

 • At løse opgaver, som de er kompetente til set i lyset af, hvor langt de er i deres uddannelsesforløb.
 • At løse opgaver, som de ikke endnu har opnået kompetencen til, hvis der kan tilbydes tilstrækkelig vejledning til opgaven.

Hvilke opgaver der kan blive tale om vil bero på en konkret vurdering, som foretages der, hvor den studerende eller eleven er tilknyttet. 

Det er det enkelte hospital og afdeling der beslutter, om man ønsker at fastholde de studerende og eleverne i klinisk praktik. Dette vil afhænge af, om der er opgaver, som den studerende eller eleven kan deltage i.

Elever ansat af Region Hovedstaden opretholder deres løn, hvis de sendes hjem.

Hvis man lokalt vælger at aflyse praktikken, så skal relevante uddannelsesinstitution/skole og CHRU have besked. Det skal efterfølgende afklares, hvilken betydning aflysning af praktikophold vil få for uddannelsesforløbene. Yderligere information om, hvordan dette skal håndteres, vil følge.

Det kliniske uddannelsessted sørger for de studerendes og elevernes tryghed og sikkerhed, når de er i klinisk praktik. Elever og studerende skal tage samme forholdsregler som regionens personale og ikke møde, hvis de har symptomer på sygdom.

Hvis hospitalerne får brug for ekstra hjælp, fx fra studerende som ikke er i klinisk praktik eller fra hjemsendte studerende, så vil der blive mulighed for at blive inddraget på anden vis. Dette vil i så fald være en anden situation, og ikke en del af den kliniske uddannelse.

Undervisningsministeriet har den 21. marts udstedt en midlertidig bekendtgørelse, som giver mulighed for, at praktiktiden på en række erhvervsuddannelser kan forlænges. Årsagen til dette er et ønske om at skabe øget fleksibilitet, så det bliver muligt at gøre brug af elevernes arbejdskraft. Konkret betyder det, at et praktiksted og en elev kan aftale at forlænge praktiktiden. Dette gælder for uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. Hvis arbejdsgiveren hjemsender eleven som følge af foranstaltninger vedr. COVID-19, så vil det være muligt at afkorte eller forlænge praktiktiden. Det vil også være muligt at bytte rundt på skole- og praktikperioder. Retsinformation.dk

KU's studievejledning opdaterer løbende de medicinstuderende via studiebeskeder: KU/Studiebeskeder

Københavns Professionshøjskole opdaterer løbende deres studerende på egen hjemmeside: Københavns Professionshøjskoles hjemmeside

Elever ansat i Region Hovedstaden orienteres af relevant erhvervsskole. Derudover har alle elever ansat af Region Hovedstaden modtaget et brev der præciserer, at eleverne skal møde ind på deres praktiksted, og at det er praktikstedet der beslutter, om de skal fortsætte i den kliniske praktik.

Nogle kommuner i regionen har besluttet at lukke helt ned for elever i klinisk praktik. Elever ansat i Region Hovedstaden, men som skal i praktik i en sådan kommune, kan derfor ikke komme i denne praktik.

Se også denne Q&A målrettet professionsbachelorer, elever, kliniske vejledere og undervisere


Møder, kurser og uddannelsesaktiviteter


Regionale uddannelsesaktiviteter (opdateret 19/3 kl. 16:30)

Al normal regional kursus- og uddannelsesaktivitet, herunder ledelsesudvikling, som ikke knytter sig til opkvalificering i forbindelse med corona-indsatsen, aflyses indtil videre til og med udgangen af maj.
 
Teoretiske kursusaktiviteter og samlinger af større antal studerende aflyses tilsvarende.

Afklaringer om håndtering af kurser og uddannelse foregår på det hospital, virksomhed eller center, der har ansvar for aktiviteten. Spørgsmål til konkrete aktiviteter skal derfor rettes til arrangøren. Møder og konferencer m.m. (opdateret 19/3 kl.16:30)

Forsamlinger mm. med deltagelse af mere end 10 personer er blevet forbudt ved lov i Danmark. Offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, er dog ikke omfattet af dette forbud.

Som hidtil deltager ansatte i Region Hovedstaden som udgangspunkt ikke i arbejdsrelaterede konferencer og fysisk større møder m.m.  Det skal i hvert enkelt tilfælde afvejes fx, om det kan udskydes, om det kan afholdes via video eller telefon, samler mange klinikere fra samme speciale eller lignende.Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende. Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. 


Hjemmearbejde


It-sikkerhed

”Medarbejderne skal naturligvis altid følge retningslinjerne omkring IT-sikkerheden. Vær dog særdeles opmærksom i denne tid når du anvender regionens systemer også når du arbejder hjemmefra".

"I disse dage arbejder rigtig mange af os hjemmefra og arbejdssituationen er uvant for os. Derfor minder jeg alle regionens ansatte om at være ekstra omhyggelige med at følge de gode råd til sikker adfærd på nettet,” siger direktør for CIMT, Torben Dalgaard.

 Gode råd fra Center for Cybersikkerhed

På hjemmesiden for Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed kan du se en række gode råd, så du kan få genopfrisket den gode skik og brug, når man fx arbejder hjemmefra

”Det handler først og fremmest om, at man som medarbejder bruger sin sunde fornuft, når man bruger internettet. Lad være med at trykke på links, som ser mærkelige ud. Vær også klar over, at der for tiden florerer rigtig mange falske mails, som skal udgive sig for at komme fra myndigheder, vi ellers har tillid til, fx Sundhedsstyrelsen, siger Torben Dalgaard. Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende.

Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. Redaktør