Pressemeddelelse: Region Hovedstaden ruster sig til mange smittede

​Indkaldelse til pressebrief om COVID-19 i Region Hovedstaden fredag kl. 15. 

Vent...


Region Hovedstaden indkalder i dag kl. 15 til en pressebrief på Rigshospitalet, Administrationen, Esther Møllervej 1, opgang 11, 2100 Kbh., hvor regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), sundhedsfaglig koncerndirektør Svend Hartling og professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren deltager og er til rådighed for spørgsmål om COVID-19. Pressebrief bliver optaget og lagt på regionh.dk

Hospitalerne venter mange smittede

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal være i stand til at modtage, teste, visitere, behandle og også varetage intensiv behandling af patienter fra eget optageområde med mistanke om eller konstateret smitte med coronavirus. Det stiller nye krav til, hvordan vi håndterer situationen.

Region Hovedstaden forventer bl.a, at der opstår et ekstraordinært stort behov for personale, der kan håndtere behandlingen af patienter i respirator, når et større antal syge borgere i den kommende tid bliver indlagt med COVID-19.

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal derfor gøre klar til at udskyde et stort antal planlagte operationer for at frigøre personale til intensiv uddannelse. Kræftoperationer og akutte operationer gennemføres som normalt.

”Vi er nødt til at prioritere personalets indsats. Det betyder, at vi kommer til at udskyde behandlinger og operationer. Det beklager jeg overfor de patienter, der får udskudt aftaler, men jeg håber også, at de har forståelse for situationens alvor. For mange af os vil COVID-19 bare betyde en forkølelse, mens andre bliver alvorligt syge og risikerer at dø,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Erfaringerne fra andre lande er entydige: COVID-19 kan ramme især ældre og svækkede mennesker hårdt. En del af de syge, bliver så dårlige, at de må indlægges på hospital og have hjælp for at trække vejret med respirator.

”Vi har en masse dygtige anæstesisygeplejersker, som vi på relativ kort tid kan opkvalificere, så de kan indgå i bemandingen på intensivafdelinger, hjælpe med plejen af patienterne og betjene respiratorerne. Udfordringen er, at personalet ikke både kan passe planlagte operationer og samtidigt være på efteruddannelse,” siger koncerndirektør Svend Hartling.

Det betyder faseskiftet for hospitalerne 

Som det fremgik af Regeringens pressemøde onsdag d. 11. marts 2020 skifter Danmark strategi i bekæmpelsen af coronavirus COVID-19. Sundhedsvæsenet går nu til næste fase med fokus på afbødning af sygdomsudviklingen.

For hospitalerne i Region Hovedstaden betyder det blandt andet, at alle hospitaler skal være i stand til at modtage, teste, visitere, behandle og også varetage intensiv behandling af patienter fra eget optageområde med mistanke om eller konstateret smitte med coronavirus COVID-19.

Hospitalerne forbereder sig på, hvordan de kan modtage patienter i fremskudte udredningsfunktioner, så den første udredning kan foregå væk fra andre akutte patienter.

  • Hospitalerne er også i gang med at udskyde et stort antal planlagte operationer som et led i at forberede sig på en situation med mange behandlingskrævende og potentielt intensive patienter med coronavirus COVID-19. Kræftoperationer og akutte operationer gennemføres som normalt.
  • Når nogle af aflysningerne sker allerede nu, er det blandt andet for at frigøre personale til uddannelse, så de kan varetage intensive funktioner. Med et kortere kursus kan et større antal af regionens anæstesisygeplejersker blive kvalificerede til at udøve respiratorhjælp til nogle af de alvorligt syge mennesker, som kan blive indlagt med COVID-19.
  • Antallet af udskudte planlagte operationer vil variere hospitalerne imellem. Der udarbejdes lige nu en fælles national retningslinje for aflysningerne, herunder en midlertidig suspendering af ikke-kritisk syge patienters patientrettigheder og mulige modeller for skalering.
  • Samtidig ses på ambulante aktiviteter, hvor der arbejdes på IT-løsninger, for eksempel fødselsforberedelsen i auditorier, som ikke kan afholdes i denne periode.
For yderligere info:


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor