​​​​

RSS

Med nyhedsfeed - også kaldet RSS-feeds - får du let adgang til de seneste nyheder i samme sekund, de offentliggøres på Frederiksberg Hospitals hjemmeside.

​Om RSS

RSS er en nyhedsservice. Med RSS kan du abonnere på nyheder fra Frederiksberg Hospital. Nyhederne bliver sendt direkte til din RSS-læser, også kaldet en newsreader eller en feedreader.

RSS står for Real Simple Syndication og er en teknik, der bruges til at sende nyheder. Når du abonnerer på RSS-feeds, slipper du for at skulle orientere dig om nyheder på de forskellige sider, du plejer at hente nyheder fra. I stedet sendes nyhederne direkte til din RSS-reader. 

Hvad er en RSS-reader?

En RSS-reader er et program, som samler de nyheder, du får tilsendt fra de hjemmesider, hvor du abon​​nerer på RSS-feeds.

RSS-readers

Feedreader
Sharpreader
Firefox – web browser med indbygget RSS-reader
Internet Explorer 7.0 - web browser med indbygget RSS-reader

Læs mere om RSS på det interaktive netleksikon Wikipedia​​
Redaktør