Ventetider

​Ventetid er den tid, der går, fra du bliver henvist til undersøgelse eller behandling, til du bliver behandlet. Ventetiden er forskellig fra sygdom til sygdom og fra afdeling til afdeling.

​​​​​​

Venteinfo.dk er en samlet indgang for ventetidsinformation for behandling indenfor det offentlige sygehusvæsen. Her kan du se ventetider og sygehusstatistik for udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse.


Venteværelse på Bispebjerg Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers mål om ventetid:

  • Er du patient, skal du modtage besked om forundersøgelse eller indlæggelse senest en uge efter, at hospitalet har modtaget en henvisning fra din læge.
  • Der må højst gå fire uger fra henvisningen er modtaget, til forundersøgelsen finder sted. Kræver sygdommen hurtig behandling, er tidsfristen én uge.
  • Hvis du skal opereres eller have anden behandling, s​kal det ske senest tre måneder efter, at lægen har sendt en he​nvisning. Ved alvorlig sygdom, eller hvis sygdommen kræver hurtig behandling, er ventetiden kortere.

Redaktør